Minnesmerke

Tittel Kommune Stad Til minne om Type
Hesteskyss Rauma Nordvika Bergmaleri Bergmaleri
Minne over bortkomne sjøfolk og fiskarar Fræna Myrbostad kyrkje Omkomne på havet Bauta
Minne over Ludvik Svinnset Midsund Nord-Heggdal gravplass 2. verdskrig Bauta
Til minne over dei som kom bort på havet stormnatta 29/1 1927 Midsund Otrøy kyrkje Omkomne på havet Bauta
Minne over omkomne sjøfolk og fiskarar frå Vågøy sokn Fræna Vågøy kyrkje Omkomne på havet Bauta
Walter Scott Dahl Vestnes Vestnes kyrkje Person Bauta
Paul P. Samset Rauma Voll kyrkje 2. verdskrig Minnestein
Rød Kyrkje Nesset Rød Historisk stad Minnestein
Dei stridde for heim og fedreland 1807-1814 Vestnes Fiksdal kyrkje Krigen 1807-14 Bauta
Minne om J. Jervel Vestnes Furland Person Bauta
Til minne om de omkomne i Trollveggen / Trolltindene Rauma Trollveggen Ulykker Bauta
Isak R. Sæther Molde Nedre kirkegård Person Gravstein
Eikesdalsveien Nesset Eikesdalen, Finnsetlia Byggverk
Bautastein Midsund Tautra Bauta
Bautastein i husmur Midsund Tautra, Hauggarden, gnr 40, bnr 3 Bauta
Minnestein over bortkomne på havet Fræna Bud gravstad Omkomne på havet Bauta
Minne over sjøfolk frå Bud som let livet under krigen 1940-45 Fræna Bud kyrkje 2. verdskrig Bauta
Misund Gno 48, B no 2 Midsund Bøen, gnr 48, bnr 2 Rodestein Grensestein
Tjellefonna Nesset Tjelle Ulykker Bauta
Valdres Anders Nesset Sira kyrkje Person Bauta
Minne om krigarane fraa Vistdal 1807-14 Nesset Vistdalen Krigen 1807-14 Bauta
Bjørnstjerne Bjørnson Nesset Nesset Prestegard Person Bauta
Arnesteinen Nesset Eikesdalen Historisk stad Bauta
Torger Leonard Farkvam Rauma Sandnes gravplass, Holmemstranda 2. verdskrig Minnestein
Peder P. Moa Rauma Hen kyrkje 2. verdskrig Bauta
Minne um dei fraa Holm krins som var med og varde land og folk 1808-14 Rauma Holm kyrkje Krigen 1807-14 Bauta
Til minne om dei som ga sitt liv for Norge i 2. verdenskrig Rauma Åndalsnes 2. verdskrig Minnestein
Minne om Peder Klungnes og hans kjække Daad under Skottetoget 1612 Rauma Klungnes Historisk stad Minnestein
DD.MM.Kong Harald og Dronning Sonja Rauma Klungnes Historisk stad Minnestein
Soldat Johan Marius Brudevold Rauma Øverdalen kyrkje, Verma 2. verdskrig Gravstein
J. R. Hammond Rauma Øverdalen kyrkje, Verma 2. verdskrig Gravstein
Lars Nilsen Dahle Rauma Hen kyrkje Person Bauta
Dei stridde for fridom og sjølvstende 1807 - 1814 Rauma Holmemstranda Krigen 1807-14 Bauta
Til minne om krigens falne fra Molde kommune 2. verdenskrig Molde Reknesparken 2. verdskrig Minnestein
Til minne om krigens ofre i Molde Molde Molde domkirke 2. verdskrig Minnestein
Kaptein Peter Dreier Molde Nesjestranda, Flovika Krigen 1807-14 Bauta
Marinekaptein Haakon Coucheron-Aamot Molde Veøya 2. verdskrig Bauta
Kong Håkon Herdebrei Molde Veøya Historisk stad Bauta
Hermenner fraa Nesjestrandi 1807 - 1814 Molde Nesjestranda Krigen 1807-14 Bauta
Flyveløytnant Fridtjof Aandahl Molde Gotfred Lies plass 2. verdskrig Bauta
Englandsfararane Sandøy Harøy kyrkje 2. verdskrig Minnestein
Til minne over omkomne på sjøen Sandøy Sandøy kyrkje Omkomne på havet Bauta
Minne over dei menn fraa Sandøy som let livet under berging av mannskapet paa "Sigrid" av Arendal den 23. novbr. 1888 Sandøy Sandøy kyrkje Omkomne på havet Minnestein
Paul Knutsen Gåsøy Sandøy Sandøy kyrkje Person Minnestein
Øystein Magnusson 1103 - 1123 Fræna Hustad Historisk stad Skulptur
Minne over omkomne fiskarar og sjøfolk i Hustad sokn Fræna Hustad kyrkje Omkomne på havet Bauta
Havet tok Midsund Otrøy kyrkje Omkomne på havet Bauta
Til minne om de russiske krigsfanger.... Molde Årødalen 2. verdskrig Minnestein
Skredulykken på Nordre Flatmark Rauma Flatmark Ulykker Minnestein
Gravdalen Nesset Gravdalen Historisk stad Minnestein
Akerø/Bolsø Molde Djupdalen Grensestein
Raumabanen Rauma Åndalsnes stasjon Skulptur
Håkon II Herdebrei Molde Sekken Historisk stad Minnestein
Trollpila Molde Bolsøya Historisk stad Bauta
Folketaleren Molde Gideonvegen 2, Hotell Seilet Skulptur
Dokkelvbrua Nesset Eresfjorden Byggverk
Istadbrua Molde Istad Byggverk
No 6 IR 271 Nesset Vistdalen Rodestein Grensestein
Diktaren Knut Ødegård Molde Gideonvegen 2, Hotell Seilet Person Byste
Scandic Seilet / Bjørnsonhuset Molde Gideonvegen 2, Hotell Seilet Skulptur
Godtemplarhammaren Nesset Boggestranda Tavle
Aslak P. Meringdal Nesset Meringdalen 1. verdskrig Bauta
Arne Torbjørn P. Setnes Rauma Grytten kyrkje 2. verdskrig Bauta
1814 Rauma Grytten kyrkje Bauta
Helleristing på Bjørsnøs Fræna Bjørsnøs, gnr. 98, bnr.13 Soltun
Feltstyrar Randulf Gjelsvik Fræna Hustad kyrkje Person Bauta
Kjell Magne Bondevik Molde Gideonvegen 2, Hotell Seilet Person Byste
Russersteinen Rauma Erstaddalen 2. verdskrig
Amerika-Lars Rauma Måndalen Person Skulptur
Tusenårssteinen i Innfjorden Rauma Innfjorden Bauta
Minne um dei krigsmennerne fraa Maandalen.. Rauma Måndalen, Raknem Krigen 1807-14 Bauta
Innfjordingar for Norge Rauma Innfjorden, Vik Krigen 1807-14 Bauta
Ulvestad Cementfabrikk Rauma Innfjorden Skulptur
Krigsminne, Storkaia, Molde Molde Storkaia 2. verdskrig Minnestein
Bjørnsonprisen Molde Gideonvegen 2, Hotell Seilet Person Tavle
Bjørnsonprisen 2 Molde Gideonvegen 2, Hotell Seilet Person Tavle
Bjørnsonprisen 3 Molde Gideonvegen 2, Hotell Seilet Person Tavle
Bjørnsonprisen 4 Molde Gideonvegen 2, Hotell Seilet Person Tavle
Molde Borgervæbning Molde Gideonvegen 2, Hotell Seilet Krigen 1807-14 Minnestein
Briggen Sigrid Molde Gideonvegen 2, Hotell Seilet Omkomne på havet Minnestein
Soldatar frå Hjelvika Vestnes Hjelvika, Massgarden Krigen 1807-14 Bauta
Bjeringgarden Vestnes Vågstranda, Bjeringgarden Bauta
Gulbrand Lunde Vestnes Våge ferjestad 2. verdskrig Bauta
Kabbin 1 Rauma Kors gamle kyrkjegard Person Tavle
Odd Næss Rauma Åndalsnes gravsted 2. verdskrig Minnestein
Minne om dei falne frå Møre regiment Rauma Setnesmoen 2. verdskrig Bauta
K. I. Samset Rauma Måndalen, Samset Person Bauta
Korsbøen Aukra Småge Historisk stad Bauta
Iver I. Rø og Ingebrigt A. Reksfjord Aukra Riksfjordremma Person Minnestein
Aukra prestegard Aukra Aukra prestegard Historisk stad Bauta
Gossen flyplass Aukra Gossen flyplass 2. verdskrig
Roktamonumentet Aukra Rindarøya Omkomne på havet Skulptur
Kongebjørka 1 Molde Glomstua 2. verdskrig Bauta
Kongebjørka 2 Molde Glomstua 2. verdskrig Bauta
Helleristing på Nord-Heggdal Midsund Nord-Heggdal, Reitaneset Bergmaleri Bergmaleri
Grosse Merzsäule Molde Hjertøya Skulptur
Fredslunden Molde Glomstua Tavle
Grensetavle Vestnes Nakkedalen, Reset Grensestein
Disse menn kom bort på sjøen Aukra Aukra kyrkjegard Omkomne på havet Bauta
Desse unge menn frå Nord-Aukra Aukra Aukra kyrkjegard 2. verdskrig Bauta
Til minne um Aukra Aukra kyrkjegard Omkomne på havet Bauta
Til minne om de sovjetiske borgere Aukra Aukra kyrkjegard 2. verdskrig Bauta
Havet tok Aukra Aukra kyrkjegard Omkomne på havet Bauta
Anders Høyem Aukra Aukra kyrkjegard Person Minnestein
Riksfjord Aukra Riksfjord, g.nr 13, b.nr. 1 Person Minnestein
1814 - 1914 Molde Fylkeshuset Krigen 1807-14 Bauta
No 1 1820 Nesset Erefjorden, Osen Rodestein Grensestein
No 5 Anden Rode Nesset Eresfjorden, Øverås Rodestein Grensestein
No 1 2den Rode Neeraas Nesset Eresfjorden, Nerås Rodestein Grensestein
Milestein Nesset Eresfjorden, Nerås Grensestein
OIB 1866 Nesset Tjelle, Skjenstøberget Minnestein
KKSS 1842 Nesset Eikesdalen, Digerura Byggverk
Storbrua Nesset Eikesdalen Byggverk
EG 1894 Nesset Eikesdalen, Seter Byggverk
HK OG HG 1872 Nesset Eikesdalen, Brønnhøbrøstet Byggverk
Minne om de under Raumabanens Rauma Verma stasjon Ulykker Bauta
H7 Rauma Verma stasjon Bauta
Oppigard Nesset Eikesdalen, Oppigard gnr.79/12 Bauta
Hilmar Meincke Krohg Molde Nøisomhed Person Minnestein
H. M. Krohg Molde Nøisomhed Person Minnestein
Gaardbruger og Stortingsmand Ole Larsen Qvam Molde Bolsøya kyrkjegard Person Bauta
B. M. Width Molde Nøisomhed Person Minnestein
OASS 1819 (Skjørseter-futen) Nesset Tjellekleiva Historisk stad Minnestein
Eilif Rødven Rauma Eid kyrkjegard 2. verdskrig Bauta
Kabbin Rauma Kabbesetra Ulykker Minnestein
Felemakar Lars Olsen Hoem Fræna Hoem, Bortehaugen Person Bauta
Stipendiat Anton Aure Fræna Aureosen Person Bauta
Knut Pedersen Haukaas Fræna Haukåsen Person Bauta
Eirik Sveinson Fræna Elnesvågen Person Bauta
Notaløftet Fræna Elnesvågen Skulptur
Omkom med M/S "Øyfinn" Sandøy Harøy kyrkje Omkomne på havet Minnestein
Reist til minne om dei frå Harøy Sandøy Harøy kyrkje 2. verdskrig Bauta
Grunnleggaren av De Sandvigske Samlinger Fræna Hostad Person Minnestein
Tannlege Anders Sandvig Fræna Sandvikremmen Person Bauta
Ole M. Teistklub Fræna Hustad kyrkje Person Bauta
Hermund prest Fræna Vågøy Kyrkje Person Bauta
Rasmus Engelbrigtson Myklebust Sandøy Myklebust Person Bauta
Gussiaas Bro Nesset Storelva Byggverk
Dyrlie Broe Molde Dyrlia/Botterlia Byggverk
Kommunevegen i Markå Nesset Skjærsetra/Marka Byggverk
5 KM Molde Kleive/Ytter-Nes Grensestein
Bolsø|Øre Molde Fursetfjellet Grensestein
Skiersaa Bro Molde Skjerså bru Byggverk
10 km fra Molde Molde Strande Grensestein
Eystein Magnusson Fræna Hustad Historisk stad Bauta
M/K "Godthåp" M-9-HU Fræna Hustad kyrkjegard Omkomne på havet Bauta
Finnen Molde Horga - Paulmyra Bauta
Minne om gamlekyrkja Sandøy Harbakken Historisk stad Bauta
Gotfred Lie Molde Gotfred Lies plass Person Skilt
Nils Olsson Sandøy og Samel Sandøy Sandøy Finnøya Person Bauta
Nils N. Finnøy Sandøy Finnøya Person Minnestein
Paul Knudsen Sandøy Steinshamn, Kommunehuset Person Byste
Bautastein, Oppigard Nesset Eikesdalen, Oppigard gnr 79/11 Bauta
Per Amdam Molde Molde vgs Person Byste
Bergens stift/Trondhjems stift Vestnes Ørskogfjellet Grensestein
Skulpment Molde Molde vgs Minnestein
And Molde Gotfred Lies plass Skulptur
Nini Roll Anker Molde Gotfred Lies plass Person Byste
Regimentsparken Molde Bjørnstjerne Bjørnsons veg 98C Skilt
Primavera Molde Glomstua omsorgssenter Skulptur
Mor med liten gutt Molde Alexandraparken Skulptur
Rasmus Rasmussen Molde Alexandraparken Person Byste
Olav Oksvik Molde Folkets Hus Person Byste
1872 Nesset Vistdalen, Rødalen, g.nr. 110 br.nr. 1 Minnestein
Henrik Ibsen Molde Alexandra Hotell Person Byste
Bjørnstjerne Bjørnson Molde Alexandra Hotell Person Byste
Redaktøren Molde Storgata Person Byste
Til minne om [...] Eris Fanatow Vestnes Øvstedalen, Kleivavegen 2. verdskrig Minnestein
B.B.O. - Risbrua Vestnes Kjersemdalen Byggverk
OOSS 1822 Rauma Holmemstranda - I. Sandnes Rodestein Grensestein
Gørvell Molde Reknesparken Person Minnestein
Sylte/Vestnes Vestnes Tresfjorden Grensestein
Skipstuft frå vikingtid Vestnes Tresfjorden, Sylte Historisk stad Minnestein
Tresfjord kyrkje 175 år Vestnes Tresfjord kyrkje Historisk stad Byggverk
270 km fra Lilhamr Rauma Veblungsnes
1869 Rauma Hølgenes Relieff
Åk bru Rauma Åk Byggverk
Devold Broe Rauma Devoll Byggverk
Grindøybrua Rauma Isterdalen Byggverk
Kvernbrua Rauma Isterdalen Byggverk
Lyngheimbrua Rauma Lyngheim Byggverk
Sogge bru Rauma Sogge bru Byggverk
Steinkvelvbrua Rauma Veblungsnes Byggverk
Peter Tønder Solemdal Molde Romsdalsmuseet Person Byste
Mali Furunes Molde Romsdalsmuseet Person Tavle
Gno 13, bno 10, Riksfjord Molde Romsdalsmuseet Rodestein Grensestein
Huse Sandøy Steinshamn Skulptur
Skorge bro Rauma Skorgen Byggverk
H. R. Astrup Molde Kviltorp skole Person Minnestein
L 75 M 78 Sandøy Steinshamn, Garden Rodestein Grensestein
LNo1 Sandøy Myklebust Rodestein Grensestein
Gn 1Bn 10 Aukra Aukratangen Rodestein Grensestein
Gno 1 Bno 8 Aukra Bergheim Rodestein Grensestein
Eikrem Gr.no 11 Br.no 2 Aukra Eikrem, gnr.11, bnr. 2 Rodestein Grensestein
Hellekiste Aukra Eikrem, gnr.11, bnr. 2 Gravstein
Horrem GNo 3 BNo 5 Aukra Horrem Rodestein Grensestein
Eikrem G.N. 11 BN 3 Aukra Eikrem, gnr.11, bnr. 3 Rodestein Grensestein
Grno 13 Brno 14 Aukra Dalen, gnr 13, bnr 14 Rodestein Grensestein
Viken GNo 9 BNo 14 Aukra Røssøyvågen, Berg gnr. 5, bnr. 20 Rodestein Grensestein
Eidskrem Go 21, Bo 3 Aukra Eidskrem gnr. 21, bnr. 3 Rodestein Grensestein
Rod No 2 Aukra Eidskrem, Ravneflåget Rodestein Grensestein
Meg bro Molde Kvam Byggverk
1920 Vestnes Tresfjorden Byggverk
Klokkespillet i Molde domkirke Molde Molde domkirke, Tårnet Tavle
Tusenårsvarden Molde Moldeheia Tavle
Riksmøtet i Bud 1533 Fræna Bud, Ergan Historisk stad Bauta
Falsk runestein Molde Romsdalsmuseet
Molde havnefyr Molde Reknesmoloen Byggverk
Another Time Nesset Mardalsfossen Skulptur
Fiskarkvinna på Ona Sandøy Ona Skulptur
Jødiske flyktningar frå Tsjekkoslovakia Molde Veøy kyrkjegard, Sølsnes 2. verdskrig Minnestein
Glad torsk/Ei sild/Og ei til Fræna Bud, Ergan Skulptur
Alexander L. Kielland Molde Reknesparken Person Byste
Minne over Paul P. Ødegård... Fræna Malmefjorden, Vonheim 2. verdskrig Minnestein
Rosepiken Molde Rådhusplassen Skulptur
Aarø leir Molde Årø Historisk stad Bauta
Romsdalspiken Molde Molde lufthavn, Årø Skulptur
Isbjørnen Fræna Bjørnsund, Nordre Omkomne på havet Skulptur
Minneplater Fræna Bjørnsund, Søre Omkomne på havet Tavle
Roktasteinen Fræna Bjørnsund, Søre Omkomne på havet Minnestein
Folkehøgskulestyrar Hans Gjerde Aukra Aukra kyrkjegard Person Minnestein
60 km fra Molde Nesset Eidsøra Grensestein
Dama Fræna Bjørnsund, Nordre Skulptur
Fiskeren "Ludvig" Fræna Bjørnsund, Søre Skulptur
Audunstjønnan Molde Midtre Audunstjønn Skilt
Bjørnstjerne Bjørnson Molde Øvre veg Person Skulptur
Gierset bro Rauma Gjersetbygda Byggverk
Kvinnen ved havet Fræna Kråkholmen Skulptur
Dette kapell ... Molde Romsdalsmuseet, Kapellet Tavle
Moldepanoramaet Molde Rekneshaugen Relieff
Oltervatnet Molde Oltervatnet
Storlia natursti Molde Grua Tavle
Inf-Zug - 41 Molde Julneset 2. verdskrig
Kaptein Nils Øveraas Vestnes Vestnes kyrkje 2. verdskrig Minnestein
Rode No 4 Midsund Sør-Heggdal Rodestein Grensestein
Båtbyggarmonument Vestnes Helland Skulptur
872 - 1882 Molde Gotfred Lies plass Bauta
Johan Normann Nesset Raudsand Person Byste
Til minne om forulykkede arbeidere ved Rødsand Gruber Nesset Raudsand Ulykker Minnestein
Til minne om Sigrid Helland og hennar familie Vestnes Helland Person Tavle
Fole i trav Vestnes Helland Skulptur
Bjarte Rekdal Vestnes Rekdal, Gjelstenlia Person Bauta
Wesnes bro Vestnes Vestnes Byggverk Minnestein
Furland 1850 Vestnes Furland, Idrettshuset Historisk stad Minnestein
Agnar Skeidsvoll Vestnes Tresfjord museum Person Minnestein
Til minne om dei som deltok i krigen heime og ute Vestnes Vestnes kyrkje 2. verdskrig Bauta
"Elefanten" Vestnes Hellandheimen Byggverk
Bukken Bruse Vestnes Daugstad skule Skulptur
Dei gav garden sin, Myra, til Hellandheimen Vestnes Vestnes kyrkjegard Person Minnestein
Stigfossbrua Rauma Trollstigvegen Byggverk Minnestein
Vegen er målet Rauma Trollstigplatået Skulptur
Romsdalseggen Rauma Åndalsnes Skilt
Runehammarrunene Rauma Rauma kulturhus Bergmaleri
Arne Randers Heen Rauma Åndalsnes, Norsk Tindesenter Person Byste
Molde domkirke Molde Molde domkirke, Vestveggen Byggverk Tavle
Til minne om de mer enn 1000 menn.... Molde Molde domkirke, Inngangspartiet 2. verdskrig Tavle
Isterdalen Rauma Isterdalen Bauta
Bautastein ved Prestneset Nesset Nesset prestegard Bauta
Bautastein på Gule Fræna Gule Bauta
Bautasteinane på Nesje Molde Nesje, Rogneneset Bauta
Bautastein på Veøya I Molde Veøya Bauta
Bautastein på Veøya II Molde Veøya Bauta
Alteret i Horja Molde Horja Byggverk
Minne um Rauma Mittet 1. verdskrig Bauta
Lerheimsteinen Rauma Lerheim Bauta
Samankomst Molde Fylkeshuset Skulptur
S H 1951 Fræna Bud, Moloen Byggverk Relieff
Forbundet Kysten Fræna Bud, Moloen Tavle
Bautastein på "Klokkarbryggja" Molde Nesje, Klokkarbryggja Bauta
Amtmand i Romsdalen Hilmar Meincke Krohg Molde Nedre kirkegård Person Gravstein
Hegdal Midsund Sør-Heggdal Grensestein
Jazzgutten Molde Molde torg Skulptur
Snublesteiner Molde Vågsetra skole 2. verdskrig Minnestein
Varnesbrua Midsund Varnesstraumen Byggverk Minnestein
Her kviler ukjend soldat Sandøy Harøy kyrkjegard 2. verdskrig Minnestein
Dag Otto Lauritzen Rauma Åndalsnes, Jernbanetorget Person Byste
Brustinden Rauma Åndalsnes, Norsk Tindesenter Relieff
Gammel-Ane-steinen Molde Sotnakken Person Minnestein