Eksterne lenkjer

Under følgjer nokre eksterne lenkjer til andre ressursar på nettet.

Digitalarkivet

På nettstaden www.digitalarkivet.no finn ein digitaliserte kjelder frå heile landet. Nedanfor følgjer eit oversyn over kjeldemateriale som gjeld Romsdal

Folketeljingar og manntal, 1801
1801-telling for 1539 Grytten
1801-telling for 1541 Weedøe
1801-telling for 1543 Nessæt
1801-telling for 1544 Bolsøe
1801-telling for 1545 Agerøe
1801-telling for 1549 Boe

Folketeljingar og manntal, 1865
1865-telling for 1502 Molde
1865-telling for 1535 Vestnæs
1865-telling for 1537 Eid og Vold
1865-telling for 1539 Gryten
1865-telling for 1541 Veø
1865-telling for 1543 Næsset
1865-telling for 1544 Bolsø
1865-telling for 1545 Agerø
1865-telling for 1548 Frænen
1865-telling for 1549 Boe

Folketeljingar og manntal, 1900
1900-telling for 1502 Molde
1900-telling for 1535 Vestnæs
1900-telling for 1536 Sylte
1900-telling for 1537 Vold
1900-telling for 1538 Eid Romsdalen
1900-telling for 1539 Gryttens
1900-telling for 1541 Veø
1900-telling for 1542 Erisfjord & Visdals
1900-telling for 1543 Nessets
1900-telling for 1544 Bolsø
1900-telling for 1545 Akerø
1900-telling for 1546 Sandø. R.
1900-telling for 1548 Frænens
1900-telling for 1549 Bud

Folketeljingar og manntal, andre
Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746

Kyrkjebøker
Aukra: 1785-1808, Ministerialbok
Aukra: 1871-1883, Lysningsprotokoll
Aukra: 1903-1916, Lysningsprotokoll
Aukra / Aukra: 1817-1844, Ministerialbok
Aukra / Aukra: 1845-1872, Ministerialbok
Aukra / Aukra: 1867-1892, Klokkerbok
Aukra / Aukra: 1873-1878, Ministerialbok
Aukra / Aukra: 1878-1917, Ministerialbok
Aukra / Aukra: 1895-1930, Klokkerbok
Aukra / Sandøy: 1817-1858, Ministerialbok
Aukra / Sandøy: 1817-1867, Klokkerbok
Aukra / Sandøy: 1858-1878, Ministerialbok
Aukra / Sandøy: 1867-1900, Klokkerbok
Aukra / Sandøy: 1878-1900, Ministerialbok
Aukra / Sandøy: 1900-1940, Klokkerbok
Aukra / Sør-Aukra: 1878-1916, Klokkerbok
Aukra / Sør-Aukra: 1878-1903, Ministerialbok
Aukra / Vågøy: 1817-1844, Ministerialbok
Aukra / Vågøy: 1817-1844, Klokkerbok
Bolsøy: 1759-1793, Ministerialbok
Bolsøy / Bolsøy: 1795-1821, Ministerialbok
Bolsøy / Bolsøy: 1817-1843, Ministerialbok
Bolsøy / Bolsøy: 1818-1868, Klokkerbok
Bolsøy / Bolsøy: 1843-1869, Ministerialbok
Bolsøy / Bolsøy: 1869-1886, Ministerialbok
Bolsøy / Bolsøy: 1887-1917, Ministerialbok
Bolsøy / Kleive: 1798-1821, Ministerialbok
Bolsøy / Kleive: 1818-1843, Ministerialbok
Bolsøy / Kleive: 1818-1862, Klokkerbok
Bolsøy / Kleive: 1843-1869, Ministerialbok
Bolsøy / Kleive: 1863-1944, Klokkerbok
Bolsøy / Kleive: 1869-1886, Ministerialbok
Bolsøy / Molde: 1798-1818, Ministerialbok
Bolsøy / Molde: 1818-1843, Ministerialbok
Bolsøy / Molde, Reknes hospital: 1818-1868, Klokkerbok
Bud: 1739-1766, Ministerialbok
Bud: 1829-1841, Ministerialbok
Bud: 1842-1851, Ministerialbok
Bud: 1852-1868, Ministerialbok
Bud: 1869-1881, Ministerialbok
Bud: 1893-1903, Ministerialbok
Bud / Bud: 1767-1817, Ministerialbok
Bud / Bud: 1817-1829, Ministerialbok
Bud / Bud: 1818-1845, Klokkerbok
Bud / Bud: 1881-1903, Ministerialbok
Bud / Bud: 1892-1909, Klokkerbok
Bud / Bud: 1910-1929, Klokkerbok
Bud / Hustad: 1790-1804, Ministerialbok
Bud / Hustad: 1817-1829, Ministerialbok
Bud / Hustad: 1818-1845, Klokkerbok
Bud / Hustad: 1867-1886, Klokkerbok
Bud / Hustad: 1881-1903, Ministerialbok
Bud / Hustad: 1887-1903, Klokkerbok
Bud / Hustad: 1898-1902, Ministerialbok
Bud / Hustad: 1902-1903, Ministerialbok
Bud / Hustad: 1903-1938, Klokkerbok
Eid / Voll: 1854-1884, Ministerialbok
Eid / Voll: 1867-1915, Klokkerbok
Fræna: 1845-1872, Ministerialbok
Fræna: 1845-1870, Klokkerbok
Fræna / Indre Fræna: 1870-1896, Klokkerbok
Fræna / Indre Fræna: 1880-1899, Ministerialbok
Fræna / Ytre Fræna: 1871-1886, Ministerialbok
Fræna / Ytre Fræna: 1883-1903, Klokkerbok
Fræna / Ytre Fræna: 1887-1905, Ministerialbok
Grytten: 1725-1763, Ministerialbok
Grytten: 1764-1806, Ministerialbok
Grytten: 1807-1817, Ministerialbok
Grytten / Eid: 1818-1853, Ministerialbok
Grytten / Eid: 1818-1836, Klokkerbok
Grytten / Eid: 1854-1884, Ministerialbok
Grytten / Grytten: 1818-1853, Ministerialbok
Grytten / Grytten: 1818-1836, Klokkerbok
Grytten / Grytten: 1854-1886, Ministerialbok
Grytten / Grytten: 1867-1909, Klokkerbok
Grytten / Grytten: 1910-1937, Klokkerbok
Grytten / Hen: 1818-1853, Ministerialbok
Grytten / Hen: 1818-1836, Klokkerbok
Grytten / Hen: 1854-1877, Ministerialbok
Grytten / Hen: 1867-1902, Klokkerbok
Grytten / Hen: 1902-1937, Klokkerbok
Grytten / Hen: 1931-1937, Klokkerbok
Grytten / Kors: 1818-1853, Ministerialbok
Grytten / Kors: 1818-1836, Klokkerbok
Grytten / Kors: 1854-1882, Ministerialbok
Grytten / Kors: 1867-1921, Klokkerbok
Grytten / Voll: 1818-1853, Ministerialbok
Grytten / Voll: 1818-1836, Klokkerbok
Molde: 1843-1872, Ministerialbok
Molde: 1864-1872, Ministerialbok
Molde: 1873-1886, Ministerialbok
Molde / Molde: 1862-1879, Klokkerbok
Molde / Molde: 1894-1915, Klokkerbok
Molde / Molde: 1906-1921, Klokkerbok
Molde / Molde: 1921-1942, Klokkerbok
Molde / Reknes hospital: 1861-1886, Ministerialbok
Molde / Reknes hospital: 1869-1886, Klokkerbok
Molde / Reknes hospital: 1887-1895, Ministerialbok
Molde / Reknes hospital: 1887-1895, Klokkerbok
Nesset: 1757-1803, Ministerialbok
Nesset: 1804-1845, Ministerialbok
Nesset: 1818-1831, Ministerialbok
Nesset: 1831-1845, Ministerialbok
Nesset / Eresfjord (Sira): 1845-1879, Ministerialbok
Nesset / Eresfjord (Sira): 1867-1902, Klokkerbok
Nesset / Nesset (Rød): 1818-1839, Klokkerbok
Nesset / Nesset (Rød): 1846-1879, Ministerialbok
Nesset / Nesset (Rød): 1867-1885, Klokkerbok
Nesset / Nesset (Rød): 1886-1894, Klokkerbok
Nesset / Nesset (Rød): 1894-1920, Klokkerbok
Nesset / Vistdal: 1818-1851, Klokkerbok
Nesset / Vistdal: 1846-1879, Ministerialbok
Vestnes: 1848-1872, Ministerialbok
Vestnes / Fiksdal: 1867-1920, Klokkerbok
Vestnes / Fiksdal: 1872-1883, Ministerialbok
Vestnes / Tresfjord (Sylte): 1867-1921, Klokkerbok
Vestnes / Tresfjord (Sylte): 1872-1886, Ministerialbok
Vestnes / Vestnes: 1867-1913, Klokkerbok
Vestnes / Vestnes: 1872-1886, Ministerialbok
Veøy: 1721-1764, Ministerialbok
Veøy: 1765-1799, Ministerialbok
Veøy: 1799-1818, Ministerialbok
Veøy: 1829-1847, Residerende kapellans bok
Veøy: 1846-1877, Ministerialbok
Veøy / Holm: 1905-1932, Klokkerbok
Veøy / Rødven: 1818-1846, Ministerialbok
Veøy / Rødven: 1818-1846, Klokkerbok
Veøy / Rødven: 1867-1917, Klokkerbok
Veøy / Tresfjord (Sylte): 1818-1847, Ministerialbok
Veøy / Tresfjord (Sylte): 1818-1856, Klokkerbok
Veøy / Vestnes: 1818-1847, Ministerialbok
Veøy / Vestnes: 1818-1842, Klokkerbok
Veøy / Veøy: 1818-1845, Ministerialbok
Veøy / Veøy: 1818-1839, Klokkerbok
Veøy / Veøy: 1878-1906, Ministerialbok
Veøy / Vågstranda: 1870-1927, Klokkerbok

Militærvesen, militære rullar
Militærrulle for Trondhjems len 1658

Kyrkjebøker, døypte
Døypte i Hen sokn, Grytten 1854-1877

Kyrkjebøker, konfirmerte
Konfirmerte i Hen sokn i Grytten 1854-1875

Kyrkjebøker, vigde
Vigde i Hen sokn i Grytten prestegjeld 1854-1877

Kyrkjebøker, gravlagde
Gravsteiner ved Kors kirke på Marstein i Rauma
Gravlagde i Hen sokn, Grytten, 1854-1877

Kyrkjebøker, vaksinerte
Vaksinerte i Hen sokn i Grytten 1854-66

Kyrkjebøker, dødfødde
Dødfødde i Hen sokn, Grytten, 1854-1877

Helseføretak, pasientprotokollar
Pasienter ved Reknes pleiestiftelse 1839-1877

Tinglysingsmateriale
Panteregister og pantebøker frå Romsdal

Emigrantprotokollar
Emigrantprotokollar og skipslister frå fleire norske hamner