Kvernbrua

Type: Byggverk
Kommune: Rauma
Stad: Isterdalen
År: 1930

Innskrift forside:

KVERNBRUA
1930

Omtale:

Brua går over Istra og er en del av Trollstigvegen, åpnet 1936.
Kvernbrua Isterdalen 1930 (2).JPG