1920

Type: Byggverk
Kommune: Vestnes
Stad: Tresfjorden
Reist av: Tresfjord Meieri
År: 1999

Innskrift forside:

1920

Omtale:

Martinus Løvik skriv:
Det store murbygget til Tresfjord meieri vart sett opp i 1920 (bilete 4 frå Tresfjord museum). Årstalet 1920 vart lagt inn i eit felt på veggen i andre høgda (årstalet enno ikkje på plass ved mønkanne-markeringa). Det store bygget med årstalet var eit landemerke i bygda i nær 80 år. Det vart rive i 1999 (bilete 3 frå Geir Andresen, Tine Tresfjord). Feltet med årstalet vart då teke ut og sett opp som ‘minnestein’ ved nedkøyrsla til det nye meieribygget (to bilete - underteikna). (Inga tekst på baksida).

 

Les meir:

Tresford meieri2.jpg Tresfjord meieri1.jpg Riving gamle Tresfjord meieri 1999.jpg Tresfjord meieri - mønkanne 1920 (Tresfjord museum).jpg