J. R. Hammond

Til minne om: 2. verdskrig
Type: Gravstein
Kommune: Rauma
Stad: Øverdalen kyrkje, Verma

Innskrift forside:

439152 PRIVATE
J. R. HAMMOND
THE GREEN HOWARDS
1ST MAY 1940
Verma-eng.JPG