Gn 1Bn 10

Til minne om: Rodestein
Type: Grensestein
Kommune: Aukra
Stad: Aukratangen
Reist av: Oddgeir Eikebø
År: 1998

Innskrift forside:

GN 1
BN 10
AKERØ
TANGEN

Omtale:

Åge Nortun skriver:
Takket være Olaus Solemdal (1899 – 1976) eksisterer denne rodesteinen i dag. Den ble gravd frem under utbedring av veien mellom Hukkelberg og Falkhytten på Bergheim gnr.13, bnr 56. ca. 1970. Det er ingen som vet hvordan steinen har havnet i en veifylling. Olaus Solemdal som da var eier av bruket tok steinen til sides. Han sendte beskjed til den som var eier av gården der steinen opprinnelig hadde stått. De kunne hente den om de var interessert. Leif Raknes f.1950 sønnen på gården hentet steinen og la den opp i bradden ved siden av gamle-huset. Der lå steinen til Oddgeir Eikebø f.1973 tok over bruket. Han pusset opp steinen og reiste den opp på plenen der den står i dag på Aukratangen gnr.1, bnr. 10. Dette gjorde han ca. 1998. Steinen kan sees fra Tangevegen.
1.JPG