Minne over dei menn fraa Sandøy som let livet under berging av mannskapet paa "Sigrid" av Arendal den 23. novbr. 1888

Til minne om: Omkomne på havet
Type: Minnestein
Kommune: Sandøy
Stad: Sandøy kyrkje
Reist av: Slekt og vener med støtte frå Norges Rederforbund
År: 1938

Innskrift forside:

Minne
over dei menn fraa Sandøy
som let livet under berging
av mannskapet paa "Sigrid" av
Arendal den 23. novbr. 1888
BERNT PAULSEN SANDØY
1852
OLE GUNDERSEN
1856
JAKOP PEDERSEN
1861
PEDER JOHANSEN
1864
INGEBRIGT GUNDERSEN
1859
OLE AKERØTANGEN
1866

Les meir:

 
 
Utror / Leo Oterhals. - Molde 1995. - s. 10
 
Fiskarsoga for Sunnmøre og Romsdal / Paul Moltu. - Ålesund 1932, s. 245-46
 
Ved dette havet bur ei ætt, Årsskrift for Sandøy sogenemnd 1988: 48–51.
 
Busetnadssoge for Sandøy. Band I. Lyngværet, Orta, Sandøya, Gåsøya, Sæterøya, Finnøya. Kjem ut i 2017.
m-sandøy2-1.jpg