Eilif Rødven

Til minne om: 2. verdskrig
Type: Bauta
Kommune: Rauma
Stad: Eid kyrkjegard
Reist av: Sambygdinger

Innskrift forside:

KORPORAL
I
NORSKE BRIGADE
EILIF RØDVEN
født i Eidsbygda 4.-10. 1906
omkom i tjeneste ved Bodø
21.-6. 1945
 
Kjemp for alt hvad du har kjært
dø om så det gjelder.
Da er livet ei så svært
Døden ikke heller
Reist av sambygdinger
 
 

Les meir:

Årbok for Rauma 2020, s. 268

Rødven krig dårleg.jpg