Nils N. Finnøy

Til minne om: Person
Type: Minnestein
Kommune: Sandøy
Stad: Finnøya
År: 1993

Innskrift forside:

NILS N. FINNØY
1865 - 1939
SKAPAR AV
FINNØY-MOTOREN
I 1903
- EIT INDUSTRIEVENTYR
I ROMSDAL
FABRIKKEN HER
VART KJELDE
TIL MEKANSISK INDUSTRI
I STORE DELAR
AV FYLKET

Omtale:

Reist: 29.5.1993
Initiativ: Paul Sandøy
Kunstnar: Olav Stavseng
Komitéen som stod bak arbeidet med reisinga var: Vigdis Krogsæter, Paul Obert Huse, John Sandøy og Paul Sandøy.
 

Les meir:

Edvard Os, Sandøy i Romsdal, Molde 1961: 622–624.
 
Bjarne Rabben, Folk ved havet. Fiskarsoge for Sunnmøre og Romsdal. Band I. Tida før 1900, Ålesund 1982: 274, 383
 
Paul Edmund Steinshamn, Nils Nilsen Finnøy 1865–1939, trykt i Ved dette Havet bur ei ætt…, Sandøy Sogenmend Årsskrift 1993: 4–33.
 
Randi Kristin Strand, Busetnadssoge for Sandøy. Band I. Lyngværet, Orta, Sandøya, Gåsøya, Sæterøya, Finnøya. Kjem i 2017. 
 
Agnar Gjendem, Industrieventyret på Finnøya, artikkel i Romsdals Budstikke 09.06.2001, side 24. 
Nils Finnøy4.jpg Nils Finnøy1.jpg Nils Finnøy3.jpg Nils Finnøy2.jpg