Bøker

Romsdal sogelag har gjeve ut ei rekkje bøker. Les om desse, og bestill dei her.

Kyrkjene.jpg
Max Ingar Mørk

Kyrkjene i romsdal

Romsdal sogelags Årsskrift kjem i år i ei anna form enn vanleg. Formatet er endra, men den største skilnaden er at vi i år for første gong i sogelagets historie gir ut ei temabok skriven av berre ein forfattar. Max Ingar Mørk, som i mange år har arbeidd med forvaltning av kyrkjebygg, har skrive historia til kyrkjene i Romsdal. Med seg på laget har han hatt Sigurd Mjelve som fotograf.

ISBN: 978-82-93345-18-3
450,- (medlemspris kr. 400,-)
NY PRIS: 200,- (medlemspris kr. 100,-)

LES MEIR / BESTILL
Molde Byleksikon.jpg
Anders Kvernberg

MOLDE BYLEKSIKON

Lurer du på hvorfor Kvam heter Kvam? Hvor høy ­Hatleliblokka er? Hva det lille murhuset utenfor ­Forum er for noe? Hvor mange som jobbet på Høvding i 1977? Eller hvor mange liter vann som renner gjennom ­Moldeelva på ett år?

ISBN: ISBN: 978-82-93345-17-6
475,- (medlemspris kr. 425,-)
NY PRIS: 200,- (medlemspris kr. 100,-)

LES MEIR / BESTILL
sett-og-samla-omslag.png
Bjørn Austigard

Sett og samla. Smått og stort frå romsdalsk kulturhistorie

Undertittelen på denne boka er Smått og stort frå romsdalsk kulturhistorie, og det er nettopp lokal kulturhistorie denne boka handlar om. Etter å ha samla stoff av mange ulike slag i snart 50 år, har museumsmannen og lokalhistorikaren Bjørn Austigard (75) plukka ut ein del tema som han med denne boka vil «redde» for ettertida. Nætaplukking, Lesja-måling, uvanlege treslag, folkeminne og fleire museale tema har fått plass mellom permane, og så er over 30 bidrag frå Romsdals Budstikkes språkspalte 2016-2018 trykt oppatt i utvida form. Boka er gjennomillustrert med relevante bilde takka vere Romsdalsmuseets fotoarkiv, som er ein stor ressurs i det kulturhistoriske arbeidet. Eit omfattande register gjer det lett å finne fram.

ISBN: 978-82-93345-16-9
400,- (medlemspris kr. 350,-)

LES MEIR / BESTILL
Omslag-løft_får_fane.jpg
Eivind Hasle

Løft vår fane, løft vår fane høit for folkets sak!

Eivind Hasle (fødd 1943) er pensjonert lektor og skolebyråkrat. Han har vakse opp på Løkken Verk i Trøndelag, men har hatt mesteparten av yrkeskarrieren sin i Møre og Romsdal, på Sunnmøre og i Romsdal. No lever han som pensjonist på Nordmøre. Attåt yrkeskarrieren sin har han vore aktiv i organisasjonsliv og politikk, og skrive eit utall bidrag til aviser, historiske årbøker, tidsskrifter og blad om ulike tema. Mange av bidraga hans som kastar lys over den mangslungne historia om edruskapsarbeidet og fråhaldsrørsla i Møre og Romsdal, er samla i denne antologien. For Møre og Romsdal var i store delar av 1900-talet det fylket i landet der fråhaldsrørsla sto sterkast. Rørsla prega liva til svært mange av innbyggarane i fylket og var ein viktig faktor i utviklinga av Møre og Romsdal som ein økonomisk framgangsrik region.

ISBN: 978-82-93345-12-1
300,- (medlemspris kr. 250,-)
NY PRIS: 100,- (medlemspris kr. 50,-)

LES MEIR / BESTILL
2017-kortgardboka.jpg
Per Arnt Harnes

Kortgardboka

Bygda Kortgarden strekker seg langs Fannefjorden fra ­Ullaland i øst til Mauset i vest. Det som på 1800-tallet var ei jordbruksbygd, ble på 1900-talet et travelt industrisamfunn med opp mot 200 industriarbeidsplasser på det meste. ­Kortgård fabrikker var «motoren» i bygda med tønnefabrikk, konfeksjon, sagbruk, ­møbel­fabrikk, fraktefart og land­handel. Flere mindre bedrifter ble også etablert, og mangfoldet gjorde at kulturlivet blomstra.

Bygdefolk og andre involverte har mye å fortelle om livet i Kortgarden, og det er dette lektor Per Arnt Harnes formidler i boka. Storparten av bildematerialet er samla inn nå, og det har ikke vært vist før.

ISBN: 978-82-93345-09-1
400,- (medlemspris kr. 350,-)
NY PRIS: 100,- (medlemspris kr. 50,-)

LES MEIR / BESTILL
gulltransporten.jpg
Per Arnt Harnes

Gulltransporten – dramaet dag for dag

3. opplag 2017

Tidlig om morgenen den 9. april ble ca 49 tonn gull lastet opp på 26 rekvirerte lastebiler som i all hast kjørte ut av hovedstaden. Sammen med sjåføren fulgte to bankfunksjonærer hver lastebil. De var bevæpnet med revolvere. I kaoset rundt besettelsen av Oslo kom alle bilene og vaktmannskapet seg velberget til Norges Banks avdeling på Lillehammer i løpet av den 9. april.

ISBN: 978-82-93345-07-7
Pris kr. 275,- (medlemspris kr. 225,-)

LES MEIR
røter.jpg
Bjørn Austigard

Røter. Kulturhistoriske glimt i Romsdals Budstikke og Driva 2011-2015

Utgangspunktet for boka er 117 avisartiklar inndelt i 12 kapittel. Artiklane har stor spennvidde både tematisk og geografisk, og mesteparten av stoffet har ikkje vore trykt andre stader.

ISBN: 978-82-93345-03-9
400,- (Medlemspris kr 350,-)

LES MEIR
skole-og-hybelliv-i-molde.jpg
Alf A. Sæter

Hybel- og skoleliv i Molde i 1950-åra

Alle forfatterskap har en begynnelse. For Alf A. Sæters del startet det under et skråtak på hybel i Molde og i torvmyrene på Gossen. I denne dagboka får vi innblikk i den unge forfatterspires drømmer og håp, hans selvbevissthet og usikkerhet.

ISBN: 978-82-93345-04-6
80,- (Medlemspris kr 50,-)

LES MEIR / BESTILL
stadnamn i molde.jpg
Kåre Magne Holsbøvåg

Stadnamn i Molde kommune

Stadnamn i Molde kommune er ei namnebok heilt utanom det vanlege. I registeret er med meir enn 6200 stadnamn og personnamn.

ISBN: 978-82-90169-94-2
Kr 375,- (medlemspris kr 325,- + porto)

LES MEIR
bjørnson-og-nesset.jpg
Rolf Strand

Bjørnson og Nesset

Bjørnson-auksjonen på Nesset prestegard 1853. Register til Ola Hola: Folkeliv og tradisjon frå Nesset

Som undertittelen på dette vesle heftet viser, inneheld det to ulike emne: Det første tek for seg den materielle kulturen på prestegarden i 1853, dvs. kva Bjørnson-familien selde på auksjon før dei forlet Nesset. Det andre emnet er så prosaisk som eit register til Ola Hola: «Folkeliv og tradisjon frå Nesset» i to bind. Gjennom Ola Hola sine folkeminne får vi nemleg eit innblikk i den immaterielle kulturen i Nesset på 1800-talet, og her vil registeret vere til hjelp for den som vil finne fram til dei mange Bjørnson-forteljingane og dei gode miljøskildringane frå Nesset i oppvekståra til forfattaren.

ISBN: 978-82-90169-93-5
Pris kr 50,- + porto

LES MEIR / BESTILL
mantall-for-molde-1907-og-1913.jpg

Manntall for Molde 1907 og 1913

Molde by opplevde en stor vekst de første 20 årene av forrige århundre. I årene 1900-1920 steg folketallet med 68 %, fra 1689 i 1900, via 2142 i 1910 til 2837 i 1920.

ISBN: 978-82-90169-92-8
Kr 50,- (medlemspris kr 20,- + porto)

LES MEIR / BESTILL
amerikabrev.jpg
Rasmus Sunde

Amerikabrev 1880-1950 - Livssoga til to brør fra Romsdal

Utvandring til USA på 1800-talet og byrjinga av 1900-talet er eit viktig kapittel i historia vår. Denne boka byggjer på ei forvitneleg samling på om lag 200 brev.

ISBN: 978-82-8240-008-4
Pris kr 368,- + porto

LES MEIR
romsdalslandskapet.jpg
Odd Sørås

Romsdalslandskapet

Då forfattaren byrja å leite etter romsdalsmotiv hos kjende norske kunstnarar, hadde han ikkje venta å finne så mange. Det romsdalske landskapet blir ikkje så ofte utstilt i kunstmusea eller gjengitt i kunstbøker. I denne boka finn du eit breitt utval av romsdalsmotiv sett med augene til eit kvart hundre kunstnarar på 1800-talet som kvar på sin måte var på oppdagingsferd i norsk natur.

ISBN: 978-82-90169-86-7
Pris kr 275,-

LES MEIR
tuss-og-troll.jpg
Kåre Magne Holsbøvåg

Tuss og troll i stadnamn

Nemningar for ymse vette i stadnamn
frå Trøndelag, Nordmøre og Romsdal

Når ein no har lese det som står i denne boka, kan ein vel slå fast: Mang ein gjetar i farne tider må ha kjent redsle for kva som kunne finnast av uvette der dei fór i fjell og finne. (Illustrasjon: Jens R. Nilssen)

Boka koplar namn i naturen saman med folkeminne på ein god og forståeleg måte. I første del av boka blir vetta (dei overnaturlege skapnadene) analyserte og definerte. I den andre delen finn ein omtalen av stadnamna som inneheld ei vettenemning. I siste delen blir ein del aktuelle problemstillingar drøfta.

ISBN: 978-82-90169-84-3
Pris kr 100,- (medlemspris kr 50,-)

LES MEIR / BESTILL
raumadalsfolket2utg.jpg
Henrik O. Røvig

NOEN FAMILIER OG ÆTTER AV RAUMADALSFOLKET (2. utgave)

«Noen familier og ætter av Raumadalsfolket» – populært kalt Raumadalsfolket – foreligger nå i ny utgave. Det skulle gå 30 år fra den siste boka ble solgt til en ny utgave var i handelen. Henrik O. Røvig forsket nesten 20 år på slekter i Grytten og Hen med inngiftede slekter. Hans innsats fortjener at nye generasjoner skal ha tilgang til opplysningene.

ISBN: 82-90169-80-9
Pris: kr 200,- (medlemspris kr. 150,-)

LES MEIR
hv-i-mr-1947-2003.jpg
Hans Olaf Brevig

HEIMEVERNET I MØRE OG ROMSDAL 1947-2003

Det var veteraner fra Felttoget i 1940 som var ildsjelene bak HV-11. De hadde erfaring fra motstandsarbeid og ble på den måten ryggraden i de vanskelige pionerårene. Forfatteren viser hvordan brennende forsvarsvilje og pågangsmot overvant mangel på utstyr og våpen.

ISBN: 82-90169-75-2
Pris: kr 100,- (medlemspris kr. 50,-)

LES MEIR
syng som folk.jpg

Syng som folk

«Syng som folk» er ei song- og visesamling som byggjer på romsdalsk tradisjon.

ISBN: 82-90169-73-6
100,-

LES MEIR / BESTILL
FOLKELIV OG TRADISJON FRÅ NESSET.jpg
OLA HOLA

FOLKELIV OG TRADISJON FRÅ NESSET, bind 1

Folkeliv og tradisjon frå Nesset er sett som boktittel på det store folkeminnematerialet som Ola Hola (1861–1949) samla inn og skreiv ned frå 1920-åra til han døydde. Ola Hola opplevde ikkje å få sjå verket sitt på trykk. Berre ein liten del av det han samla vart publisert medan han levde.

ISBN: 82-90169-61-2
Pris kr 240,-

LES MEIR
 HELSE I LOKALLITERATUREN .gif
Dag Skarstein, Vidar Kursetgjerde og Bodil Lillelien

HELSE I LOKALLITERATUREN

Bibliografi for Møre og Romsdal

Denne bibliografien har med det meste av det som er skrive om helse i Møre og Romsdal.

ISBN: 82-90169-67-1
Ny pris: kr 20,-

LES MEIR
Literaturen i Romsdal.jpg
JOSTEIN SÆBØE

Literaturen i Romsdal

Forfattaren, lektor cand. phil. Jostein Sæbøe, har lang og brei erfaring med litterært arbeid. Med dette banebrytande litteraturhistoriske verket blir den moderne diktekunsten i Romsdal for første gong presentert i samanheng, frå første verdskrig til tusenårsskiftet.

ISBN: 82-90169-59-0
Ny pris: kr 20,-

LES MEIR
Fengselsforhold og fangebehandling I Romsdal gjennom 250 år.jpg
KNUT EVEN ISAKSEN

Fengselsforhold og fangebehandling I Romsdal gjennom 250 år

Rådstua og fengslet var blant de få bygningene som stod igjen i Molde sentrum etter krigshandlingene i aprildagene 1940. Dette er gamle bygninger med en mangfoldig og spennende historie som aldri før er beskrevet. Bli med inn og utforsk denne historien!

Forfatteren av boka, Knut Even Isaksen er født i Molde i 1954. Han er cand. jur. og arbeider ved fylkesskattekontoret i Møre og Romsdal.

ISBN: 82-90169-53-1
Ny pris: kr 100,- (medlemspris kr. 50,-)

LES MEIR
FOLKELIV OG TRADISJON FRÅ NESSET, bind 2.jpg
OLA HOLA

FOLKELIV OG TRADISJON FRÅ NESSET, bind 2

Folkeliv og tradisjon frå Nesset, bind 1 og 2, er ei samling folkeminne og lokalhistorie frå Nesset. Storparten av stoffet er skrive ned av Ola Hola (1861–1949), derfor ber bøkene hans namn. Sjølv opplevde han berre å få sjå delar av det han hadde samla på trykk. No, vel 50 år etter at han døydde, er alt tilgjengleg i bokform.

ISBN: 82-90169-66-3
Ny pris: kr 50,-

LES MEIR
Eventyr og segner. Folkeminne frå Romsdal.jpg
OLAV REKDAL

Eventyr og segner. Folkeminne frå Romsdal

kom første gong ut i 1933. Utgjevar var Norsk folkeminnelag, og boka kom som skrift nr 30 i folkeminnelagets serie. For regionen Romsdal var dette første boka i sitt slag, og ho fekk ei god mottaking. Boka var utselt i mange år, og den utgåva som Romsdal sogelag no har til sals, er eit fotografisk opptrykk av originalen. 2. opplag kom i 1998.

ISBN: 82-90169-58-2
Pris kr 175,-

LES MEIR
ROMSDALINGER I AMERIKA.jpg

ROMSDALINGER I AMERIKA

Boken inneholder et utvalg av artikler fra Romsdallaget i Amerika sine årbøker fra 1917 og 1920 og Møre og Romsdal fylkeslags årbok for 1953. Videre en del tildligere utrykte artikler. Boken gir verdifulle opplysninger om en lang rekke innvandrere og deres etterslekt, særlig fra den eldste tid, og skildrer deres daglige liv og virke sett med deres egne øyene

ISBN: 82-90169-02-7
Pris kr 30,-

LES MEIR
DET DATT NED EIN BINDERS.jpg
EIRIK MOEN

DET DATT NED EIN BINDERS - Kåseri og avisstubbar i utval

Ein gong datt ein binders ned på golvet og vart borte. For Eirik Moen blir ei slik uviktig kvardagshending utgangspunkt for ei heil tankerekkje, ei rad med funderingar over små og store spørsmål som hører menneskelivet til.

ISBN: 82-90169-41-8
Pris kr 100,-

LES MEIR / BESTILL
Turisttrafikken i Molde og Romsdal gjennom 100 år. 1847-1947.jpg
JOHAN J. SETNES

Turisttrafikken i Molde og Romsdal gjennom 100 år. 1847-1947

Johan J. Setnes ble født på garden Setnes på Veblungsnes i 1886. Etter fire år i Amerika tok han over farsgarden i 1910. Gardsdrift og turisme opptok meste av hans tid. Han var politisk aktiv og deltok i samfunnsdebatten bl.a. med avisinnlegg. Han døde 1949.

ISBN: 82-90169-47-7
Pris kr 200,-

LES MEIR
Sjukdomar og helsestell i Romsdal .jpg
Ottar Ødegård

Sjukdomar og helsestell i Romsdal – Ei artikkelsamling

Overlege Ottar Ødegård (f. 1928) har skrive lokalhistoriske artiklar om sjukdom og helsestell i 20 år. I denne boka presenterer vi eit utval av desse artiklane. Boka, som kom til 400-årsjubileet for det offentlege helsevesenet i Norge, er eit viktig bidrag til den lokale markeringa.

ISBN: 82-90169-72-8
Pris: kr 100,- (medlemspris kr. 50,-)

LES MEIR / BESTILL
 DET GAMLE MOLDE.jpg
Rolf Strand

DET GAMLE MOLDE - et kildeskrift sammensatt av fem ulike deler

Amtmann Erich Musts dagbok for 1726 er avskrevet av førstearkivar Eilert Bjørkvik og blir med dette offentliggjort for første gang. Boka gir oss små glimt fra amtmannens møte- og reisevirksomhet samt selskapslivet på Moldegård.

ISBN: 82-90169-69-0
Pris: kr 100,- (medlemspris kr. 50,-)

LES MEIR / BESTILL