Dei stridde for fridom og sjølvstende 1807 - 1814

Til minne om: Krigen 1807-14
Type: Bauta
Kommune: Rauma
Stad: Holmemstranda
Reist av: Holmemstrandingar
År: 1914

Innskrift forside:

MINNE
OM
K. KROKSET
O.SANDNES
T. STRAND
I. SANDNES
E. FRØYSET
K. ALFARNES
J. HOLMEM
T. NYGAARD
K. INDERGAARD
O. INDERGAARD
T. INDERGAARD
I. INDERGAARD
DEI STRIDDE
FOR FRIDOM
OG
SJØLVSTENDE
1807 - 1814
DEIRA DAAD 
SKAL MANA
OSS AA VERJA
NOREG
REIST AV
HOLMEMSTRA-
DINGAR
1914
holmemstranda-n.jpg