10 km fra Molde

Type: Grensestein
Kommune: Molde
Stad: Strande

Innskrift forside:

10 KM
FRA
MOLDE

Omtale:

Steinen står på nordsida av gangvegen

Les meir:

Romsdalsmuseet. Årbok 1979, s. 10-16.

R.Fot.68171_eks.jpg