Varnesbrua

Til minne om: Byggverk
Type: Minnestein
Kommune: Midsund
Stad: Varnesstraumen
Reist av: Midsund kommune og Statens vegvesen
År: 2003

Innskrift forside:

Varnesbrua

Jonas Varnes, som bygde denne brua frå 1902 til 1904, vart fødd på Sønderland på Dryna i 1859. I 1885 flytta han til Varnes. Ved sida av å byggje bru, dyrka Jonas mykje jord, bygde dei første vegane, la elva i grøft og sette opp fleire nye hus på graden. Jonas døydde i 1957, 98 år gamal.

[Så følgjer prologen Birger Nygård skreiv til avdukinga av minnesmerket i 2003,

Ein bauta i stein. Sjå: ]

Varnes5.jpg Varnes3.jpg Varnes8.jpg Varnes10.jpg Varnes11.jpg