DD.MM.Kong Harald og Dronning Sonja

Til minne om: Historisk stad
Type: Minnestein
Kommune: Rauma
Stad: Klungnes
År: 2003

Innskrift forside:

10.06.2003
DD.MM.Kong Harald og Dronning Sonja
Harald R                     Sonja
(sign)                           (sign)

Omtale:

Avduket av Kong Harald V og Dronning Sonja i forbindelse med deres besøk i Rauma der de ble presentert en kortversjon av "Sinclairspelet". Minnesmerket er plassert like ved den gamle Per Klungnes-bautaen. 

Les meir:

Årbok for Rauma 2020, s. 263-

Klungneset.JPG