872 - 1882

Type: Bauta
Kommune: Molde
Stad: Gotfred Lies plass
Reist av: Molde kommunale høiere almenskole v/ rektor Brinchmann
År: 1872

Innskrift forside:

872 - 1872

Omtale:

I Rectors Have lige ved Skolebygningens Facade til Gaden er den 25de Mai 1872 reist en 8 Alen lang, over Jorden 6 Alen høit staaende Bautasteen af Gneis, med Indskift `892 - 1872` (Sitat fra Efterretninger om Skolen i Skoleaaret 1871/72)
Utgiftene til bautasteinen, 13,5 spesiedaler, ble dekket av overskuddet fra en "Børnefest" tidligere på året.
Steinen er hentet fra Hjelvika.
Etter bybrannen i 1916 og opparbeidinga av parken i 1920-åra, ble bautaen gjenreist midt på Gotfred Lies plass, litt øst for opprinnelig plassering. Ved bombinga i 1940, ble steinen delt i flere stykker. Stykkene ble kjørt opp på skoleplassen på Elvebakken for lagring, men her slutter alle spor av bautaen.

Les meir:

Birkeland.fot.0430_b_eks.jpg birkeland.jpg