Kaptein Nils Øveraas

Til minne om: 2. verdskrig
Type: Minnestein
Kommune: Vestnes
Stad: Vestnes kyrkje
Reist av: Romsdal Ungdomssamlag
År: 1941

Innskrift forside:

KAPTEIN
NILS ØVERAAS
F. 1889
Fall for
fedrelandet
25.4.1940

Innskrift bakside:

Reist av Romsdal Ungdomssamlag

Omtale:

Steinen vart avduka 29. juni 1941 av lærar Eik, formann i Romsdal Ungdomssamlag. Tale også av formann i Noregs Ungdomssamlag, sokneprest Eik-Nes.

Les meir:

Vestnes sogelag. Årsskrift 2005, s. 5-66
Nils Øveraas1.jpg Nils Øveraas2.jpg