Audunstjønnan

Type: Skilt
Kommune: Molde
Stad: Midtre Audunstjønn
Reist av: Selskabet for Molde Byes Vel
År: 2002

Innskrift forside:

AUDUNSTJØNNAN
 
På gnr. 24.1-2 Reknes og gnr. 25.1 Moldegård
 
Audunstjønnan er en del av Moldevassdraget.
Vann og kraftkilde for gårds- og
industrivirksomhet. Vannverk fra 1865,
kraftverk fra 1910.
 
Navnet etter Audun Aagesen, eier av Reknes
som døde i 1669, en av ladestedet Moldes
ledende borgere.
 
Hans Thiis Møller, eier av Moldegård 1849 -
1884, bygde demninger i vassdraget.
"Tjønnan" ferdig i 1866.
 
Molde kommune overtok
reguleringsrettighetene for vassdraget i 1909.
Nye demninger ble bygd.
 
Dammene ved Auduntjønnan ble fullrenovert
av Molde kommune i 2002 etter initiativ
og støtte fra Selskabet for Molde Byes Vel, som
sammen med I.S.Moldegård, Istad Kraft AS og
Romsdals Fellesbank ASA gjorde dette mulig.
 
                                    Selskabet for Molde Byes Vel.

Les meir:

Audun1.jpg Audun2.jpg Audun3.jpg