Gravdalen

Til minne om: Historisk stad
Type: Minnestein
Kommune: Nesset
Stad: Gravdalen
År: 2012

Innskrift forside:

[Kors og informasjonstavle]

Omtale:

Sidan 2009 har gudstenesta i Gravdalen vore ein del av årsprogrammet for soknepresten i Nesset. For å markere for turgåarar kvar gudstenesta blir halden, vart det søkt om å få setje opp eit kors og ei informasjonstavle ved den store steinen ved stemnestaden. På bildet er sokneprest Bjørn Hovde ved "avdukinga" 12. august 2012.

Les meir:

Om fjellstemna i Sandgrovbotnen og Gravdalen, sjå: Årsskrift. Romsdal sogelag 2014, s. 96-106
Gravdalen.JPG