Roktamonumentet

Til minne om: Omkomne på havet
Type: Skulptur
Kommune: Aukra
Stad: Rindarøya
Reist av: Aukra kommune
År: 16.juni 1991

Omtale:

Kunstnar: Nicolaus Widerberg
Randi Ingunn Selnes skriv:
Det var Aukra kommunestyre som først tok initiativet til å få reist et monument. Kristian Rød d.y. var ordfører på denne tida. Det var enstemmig interesse for dette. Øystese kommune i Hardanger der Rokta hørte hjemme, ble kontakta. Likedan fylkeskommunen, staten, Alta kommune der skiferlasten var henta og andre involverte. Det var enighet over hele rekka at monumentet skulle reises.  Finansieringen ble foretatt av Aukra kommune, med støtte fra de forskjellige involverte til m.a. frakt og reising av monumentet. Skiferen som er nytta på sokkelen var ei gave fra Alta skiferbrudd.
 
Se også Roktasteinen på Bjørnsund
 
Bilde 4, 5 og 6 viser et utkast til Rokta-monument laga av kunstneren Øystein Laupsa. Monumentet ble aldri laga, men utkastet er satt opp i Øystese sentrum.

Les meir:

Aukra gjennom tidene 2010, s. 77-82
Gammalt frå Fræna 1993, s. 9-41
Rokta1.JPG Rokta2.jpg Rokta3.JPG Øystese1.JPG Øystese3.JPG Øystese2.JPG