Lerheimsteinen

Type: Bauta
Kommune: Rauma
Stad: Lerheim

Omtale:

Steinen er 150x30-35x25 cm. Blei i 1871 flytta til Kristiansund høiere Skole, seinare  plassert ved inngangen til Nordmøre museum i Kristiansund. Blei øydelagd og forsvann etter bombinga av byen i 1940.

Steinen hadde svake merker etter runer

Les meir:

Romsdal sogelag. Årsskrift 1928, s. 19-28

Gerhard Schøning / Reise som giennem een Deel af Norgei de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestets Kongens Bekostning er gjort og beskreven 1., s. 138

Lerheimsteinen 1.jpg