Paul Knutsen Gåsøy

Til minne om: Person
Type: Minnestein
Kommune: Sandøy
Stad: Sandøy kyrkje
År: 1992

Innskrift forside:

TIL MINNE OM
PAUL KNUTSEN GÅSØY
F. 1819 SOM VAR SANDØY KOMMUNES
FØRSTE ORDFØRAR FRÅ 1867 TIL SIN DØD I 1871

Omtale:

Initiativtil å reise steinen kom frå Bjørn Sandøy, Pål Gaasøy m.fl.
 

Les meir:

"Ved dette havet bur ei ætt.." 1992, s. 4-11.
Edvard Os, Sandøy i Romsdal, Molde 1961: 13–38.
Randi Kristin Strand, Busetnadssoge for Sandøy. Band I. Lyngværet, Orta,
Sandøya, Gåsøya, Sæterøya, Finnøya. Kjem i 2017.
Agnar Gjendem, I det herrens år 1867, artikkel i Romsdals Budstikke 30.06.2007.
Per Kåre Tveeikrem, God tur til Stockholm, kronikk i Romsdals Budstikke 07.07.2007.
Randi Kristin Strand, Paul Knudsen reiste til Kristiania, kronikk trykt i Romsdals Budstikke 14.07.2007.
Svein Ove Søholt, Heidra Gåsøy–Pål, artikkel trykt i Romsdals Budstikke 01.10.2007
m-sandøy3-1.jpg m-sandøy3-2.jpg