Eikesdalsveien

Type: Byggverk
Kommune: Nesset
Stad: Eikesdalen, Finnsetlia
Reist av: Aura Kraftanlegg
År: 1961

Innskrift forside:

Eikesdalsveien
Bygd av Aura Kraftanlegg år 1961. Stm. Hånde.
                           A. Kristiansen. J. Røen. 
Ing. J. Bakke. O.Samuelsen. Oppsm. H. Pedersen, O. Anshus.
Bas. S.Strand. J. Romfo, H. Utigård. N. Gjengstø.
O. Blakstad. J. Skotte. O.Torsgård. I.Brekken.
Bas. O Viset. T. Skjølsvik. A. Glomstad.
Ola Nakken. bdk. S. Brekken. A. Nerås.
Lmk. K. Steinsvoll. O.Asperanden. E. Hoem.
Trs. O. Bråten. A. Innerdal. J. Meringdal.
O. Kinsbekken. B. Bugge.Kamerater.
Takk for ærligt strev. Må vår ætt få leva vel
Uts. av Ola Nakken         i vårt kjære Norge!
.                   

Omtale:

Mellvin Steinsvoll skriver:
På 50, 60 og 70-tallet, pågikk store vannkraftutbygginger i Norge.
Blant de store i  tidligere Eresfjord og Vistdal kommune nå Nesset og Sunndal kommune, var Aura med «takrenne», Osbu og Mardøla.
Vannkraftutbyggingen representerte gode tider både for de som fikk jobb under utbyggingen, for utviklingen av industri-Norge og for storsamfunnets velferd.
Ved siden av selve vannkraftutbyggingen, ble det bygget en mengde anleggsveier som etter at anleggstiden var slutt, er blitt til en velsignelse både for turister og handicappa som får anledning til å nyte fjellheimen.
I tillegg til anleggsveger, ble det i enkelte områder bygd en del veier som vilkår for å få bygge ut vannressursene. Et eksempel på slike veger, er vegen fra Brønhøbrøstet og ned til Finset i Eikesdal. Denne spektakulære vegstrekningen med en såkalt spiraltunnel, ble bygd i 1960-61.
Blant de som deltok under byggingen av vegen, var det mange hadde vært med på kraftutbyggingen. De fleste av disse var hjemmehørende i daværende Eresfjord og Vistdal kommune og Sunndal. Det hører med at med datidens teknologi, var byggingen i det særdeles vanskelige terrenget, krevende. HMS var ikke med i tenkingen, men anlegget ble gjennomført uten tap av menneskeliv.
Da vegen begynte å bli ferdigstilt, kom ideen med å reise en minnebauta med navn på de som hadde deltatt lengst på veganlegget. Anleggsarbeideren Ola Nakken påtok seg jobben med å meisle inn navnene på en valgt steinblokk fra området. Ola Nakken fikk gjøre denne jobben i arbeidstiden. Jobben var omfattende og tok lang tid. Høst og vinter nærmet seg og Ola Nakken måtte finne seg ly mens han arbeidet. Løsningen ble et nesten nedrevet verksted ved innslaget på Aurstupet (Seljefonna). For å unngå mest mulig av en bitende senhøstes vind, fant Ola Nakken noe pressending som vern. Med dagens HMS-tenkning var dette nesten umenneskelig, men jobben ble gjort. Etter mer enn 45 år i vær og vind, var bautaen i 2007, i en dårlig forfatning. Gjennom Eresfjord Arbeiderlag, ble det tatt initiativ til å friske opp skriften. Etter noen runder, ble arbeidet med oppfriskingen finansiert gjennom tilskudd fra Statkraft, Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord og Eresfjord Arbeiderlag.
Innskriften på bautaen er som følger:
Eikesdalsveien
Vegen bygd av Aura Kraftanlegg år 1961.
Arbeiderne som deltok: (Dessverre har det ikke vært mulig å få frem fornavn på alle de som står oppført på bautaen, men en del har jeg).
- Ingeniører: Trond Hånde, A. Kristiansen,I. Røen, J. Bakke, O.Samuelsen.
- Oppsynsmenn: H. Pedersen, O.Anshus.
- Arbeidere: S.Strand, J.Romfo, Håkon Utigård, Nils Gjengstø, O. Blakstad, J. Skotte, O.Torsgård, I.Brekken, Ola Viset, T.Skjølsvik, A.Glomstad, Ola Nakken.
- Buldoser: S.Brekken, Arne Nerås.
- Lastemaskin: Karstein Steinsvoll, O.Asperanden, Elling Hoem.
- Transport/lastebil: Ola Bråten, A.Innerdal, Joakim Meringdal, O.Kinsbekken, Bjarne Bugge.
 
Mannen på bildet, Karstein Steinsvoll, er slik jeg har klart å bringe på det rene, den eneste sammen med Arne O. Innerdal av de som står oppført på minnebautan, som lever i dag.[mars 2016]
 
Bjørn Brekken skriver:
Jeg kan bidra med et par av fornavnene til noen av de som står på bautaen:
Ingvald Brekken og Sigmund Brekken, h.h.v. min bestefar og far.
Osvald Asperanden.
Disse var fra Lesja.
Generelt sett var det mange fra Lesja som deltok på Auraanlegget gjennom 50-tallet.

Les meir:

Krafthistorie Nesset / Petter Erik Innvik. - Molde kommune, 2020, s. 158-161

Eikesdalsvegen.JPG