Storlia natursti

Type: Tavle
Kommune: Molde
Stad: Grua

Innskrift forside:

Storlia Natursti

[På plaketten]:
Inngangs-portalen
 
Et 150 år gammelt skogprodukt
 
Et lerketre (Larix decidua)
som vokste på Nøisomhed i
Molde er opphavet til plata
på inngangsportalen.
Treet var 150 år gammelt
da det ble felt i 1989.
Største diameter på stam-
men var 125 cm.
De nederste 8,8 metrene av
treet hadde et volum på
5,5 m3. To slike stokker
ville fylt en tømmerbil.
grua2.jpg Storlia1.jpg