Til minne om dei som deltok i krigen heime og ute

Til minne om: 2. verdskrig
Type: Bauta
Kommune: Vestnes
Stad: Vestnes kyrkje
År: 8. mai1995

Innskrift forside:

TIL MINNE
OM
dei som deltok i krigen heime og ute,
og dei påkjenningar folket i Vestnes
vart utsett for grunna framandt
styre i landet 1940 - 1945.
 
Reist til 50 - årsdagen for frigjeringa
8.mai 1995.
Bilde nr. 7a.JPG Bilde nr. 7b.JPG