Viken GNo 9 BNo 14

Til minne om: Rodestein
Type: Grensestein
Kommune: Aukra
Stad: Røssøyvågen, Berg gnr. 5, bnr. 20
Reist av: Åge Nortun
År: 2014

Innskrift forside:

VIKE[N]
G.No 9
B.No 14

Omtale:

Åge Nortun skriver:
Hvordan denne steinen har havnet der den ble funnet vet en ikke. Rodesteinen ble funnet i 2014 av Anita f. 1955 og Steinar Blomvågnes f. 1959 på gnr.13, bnr. 213. i forbindelse med bygging av et uthus på eiendommen. Anita la ut bilde av steinen på nettet med spørsmål om hva dette kunne være. Åge Nortun tok kontakt med Anita. Det endte med at Åge fikk steinen. Det er dessverre slått av en del av steinen, men identiteten er det ingen vil om. Den har opprinnelig stått på eiendommen Viken, gnr. 9 bnr. 14 i Skarshaug på Gossen. Steinen ble, pusset opp og malt. Den står nå på tunet på Berg gnr.5, bnr.20 i Røssøyvågen. Den kan sees fra veien. Det er noe som er spesielt med denne steinen, den som har hugd inn bokstaver og tall har snudd bokstaven N feil vei.
8.JPG