Minne um dei fraa Holm krins som var med og varde land og folk 1808-14

Til minne om: Krigen 1807-14
Type: Bauta
Kommune: Rauma
Stad: Holm kyrkje
Reist av: Holm ungdomslag
År: 17. mai 1914

Innskrift forside:

MINNE
UM DEI FRAA
HOLM KRINS
SOM VAR MED
OG VARDE
LAND OG FOLK
1808-14
UM NORIG ATTER AV
RANSMENN VERT HERJA
PÅ FEDRAVIS ME
LOVAR DET VERJA

Innskrift bakside:

REIST
AV
HOLM UNGDOMSLAG
17 MAI-1914

Les meir:

Romsdal sogelag. Årsskrift 2014, s.365-66

Årbok for Rauma 2020, s.266-

MS_holm1n.jpg MS_holm2n.jpg MS_holm3n.jpg