Nils Olsson Sandøy og Samel Sandøy

Til minne om: Person
Type: Bauta
Kommune: Sandøy
Stad: Finnøya
Reist av: Knut Finnøy
År: 1924

Innskrift forside:

NILS OLSSON
SANDØY og
SAMEL SANDØY
var dei fyrste rudnings-
menn på FINNØY
I 1864
busette dei seg
her på øya
 

 

Omtale:

Steinen måler 3x0,7 meter

Les meir:

Knut Nilsen Sandøy, Når og korleis Finnøy vart rudd og bygd, trykt i Ved dette havet bur ei ætt…, Sandøy Sogenemnd Årsskrift 1988: 5–8.
 
Randi Kristin Strand, Busetnadssoge for Sandøy. Band I. Lyngværet, Orta, Sandøya, Gåsøya, Sæterøya, Finnøya. Kjem i 2017.
 
Nils Olsson1.JPG Nils Olsson2.JPG