Walter Scott Dahl

Til minne om: Person
Type: Bauta
Kommune: Vestnes
Stad: Vestnes kyrkje
Reist av: Reist av venner i bygd og by
År: 17. mai 1915

Innskrift forside:

Walter Scott Dahl

Innskrift bakside:

Reist av venner i bygd og by 17. mai 1915

Les meir:

Vestnes sogelag. Årsskrift 2013
vestnes-walter1.JPG vestnes-walter2.JPG vestnes-walter3.JPG vestnes-walter4.JPG