Kong Håkon Herdebrei

Til minne om: Historisk stad
Type: Bauta
Kommune: Molde
Stad: Veøya
År: 1962

Innskrift forside:

KONG
HÅKON HERDEBREI
1147 - 1162

Omtale:

Bautastein til minne om slaget ved Sekken i 1162 der Håkon Herdebrei fall.

Les meir:

Tause minner, side 28

herde-veøy.jpg