Kong Håkon Herdebrei

Til minne om: Historisk stad
Type: Bauta
Kommune: Molde
Stad: Veøya
Reist av: Romsdal sogelag, Romsdal ungdomssamlag og Veøy kommune
År: 1962

Innskrift forside:

KONG
HÅKON HERDEBREI
1147 - 1162

Innskrift bakside:

Reist av Romsdal Sogelag, Romsdal Ungdomssamlag, Veøy kommune 1962

Omtale:

Bautastein til minne om slaget ved Sekken i 1162 der Håkon Herdebrei fall. Avduka av fylkesmann Erling Anger 8.juli 1962. Steinen er i lys Østfold-granitt, ca. 2,5x0,7x0,3 m.

Les meir:

Tause minner, side 28

Romsdal sogelag. Årsskrift, s. 29-31

herde-veøy.jpg