Gulbrand Lunde

Til minne om: 2. verdskrig
Type: Bauta
Kommune: Vestnes
Stad: Våge ferjestad
Reist av: Nasjonal Samling
År: 1943

Innskrift forside:

Bautaen hadde denne innskrifta i tillegg til diverse solkorsmotiv:

GULBRAND og MARIE
LUNDE

25. oktober 1942

Omtale:

Steinen blei reist av nazi-styret i august 1943 til minne om dødsulukka ved ferjekaia 25. oktober 1942. Bautaen var 3-4 m høg. I fredsdagane 1945 blei bautaen sprengd av motstandsfolk. Avisnotisen er frå Aandalsnes Avis 13.juni 1945.
 

Les meir:

Triumf og tragdeie : historien om NS-minister Gulbrand Lunde / Jan Magne Arntsen og Thor Geir Harestad.- Sandnes ; Commentum forlag, 2012.- s. 160-194.

Gudbrand Lunde2.JPG Gudbrand Lunde1.JPG Lundebauta.jpg