Folkehøgskulestyrar Hans Gjerde

Til minne om: Person
Type: Minnestein
Kommune: Aukra
Stad: Aukra kyrkjegard
Reist av: Folket I Romsdal

Innskrift forside:

FOLKEHØGSKULELÆRAR
HANS GJERDE
1883 - 1949
 
FOR KRISTENDOM
OG NORSKDOM

Innskrift bakside:

REIST
I TAKKSEMD
AV
FOLKET I
ROMSDAL

Omtale:

Hans Gjerde var styrar ved Aukra Folkehøgskule og var med å omgjere denne skulen til Fiskarfagskulen

Les meir:

Hans Gjerde 1.jpeg Hans Gjerde2.jpeg