Minne over omkomne sjøfolk og fiskarar frå Vågøy sokn

Til minne om: Omkomne på havet
Type: Bauta
Kommune: Fræna
Stad: Vågøy kyrkje
Reist av: Vågøy sokneråd
År: 1991

Innskrift forside:

Minne over omkomne
sjøfolk og fiskarar
frå Vågøy sokn
Knut Mathias S. Paulsen
d. 1906 51 år N. Bjørnsund
Knut Andreas Dalhaug
d. 1906 34 år N. Bjørnsund
Edvard Sivertsen Aandal
d. 1910 39 år Åndal
Ole Larsen Kjørsvik
d. 1916 64 år Tornes
Peder Håset
d. 1919 24 år Håset
Einar Aasen
d. 1934 26 år Tornes
Egil Aarsbog
d. 1935 51 år S. Bjørnsund
Adolf Hammerø
d. 1935 40 år S. Bjørnsund
Knut Løvaas
d. 1938 35 år S. Bjørnsund
Otto Tennø
d. 1938 26 år S. Bjørnsund
Rasmus Rasmussen
d. 1941 30 år N. Bjørnsund
Johan Pedersen
d. 1941 27 år N. Bjørnsund
Johan Johansen
d. 1942 78 år N. Bjørnsund
Sverre Antonsen
d. 1943 49 år Hammerøy
Arne Madsen
d. 1951 34 år N. Bjørnsund
Johan Johansen
d. 1960 44 år N. Bjørnsund
Johannes Isaksen
d. 1960 47 år N. Bjørnsund
Sverre Aure
d. 1960 20 år Aureosen
Kjell Hagås
d. 1960 23 år Aureosen
Paul Johan Nauste
d. 1968 44 år Tornes
Kåre Eivind Stavik
d. 1970 41 år Stavik

Omtale:

Avduka under ei gudsteneste 28. juli 1991. Biskop Ole Nordhaug deltok, og representantar for dei pårørande, Borghild Hagås og Inga Johansen var med på avdukinga.
Idéen om minnesteinen kom frå Bjørnsundkomiteen. Vågøy sokneråd sette ned ei nemnd der Arve Hammerøy var formann. Medlemmene ellers var frå velforeiningane på Bjørnsund, familiane til dei omkomne, soknerådet og bygdefolk ellers. Midlane kom frå lag, institusjonar og frå einskildpersonar.
Firma Ellinggard og Iversen på Eide utforma steinen

Les meir:

Gammalt frå Fræna 2007, s. 243

vagoy1-1.jpg vagoy1-2.jpg vagoy1-3.jpg