H. M. Krohg

Til minne om: Person
Type: Minnestein
Kommune: Molde
Stad: Nøisomhed
Reist av: Broder Lysholm Krohg

Innskrift forside:

H. M. Krohg

1812

Omtale:

Steinen gjenreist aust for hovedbygningen. Den blei funnen i jorda ved hovudinngangen. Blei oppsett av B. L. Krohg til minne om at H. M. Krohg kjøpte staden i 1812. Sjå og B. M. Width som har ein tilsvarande stein.
H. M. Krohgs gravstein sto ved gravstaden ved Molde kyrkje som blei bomba i 1940.  Grava blei nedlagd og gravsteinen flytta til kapellet på Nedre kyrkjegard i Molde.

Les meir:

Bjørn Austigard: Nøisomhed gjennom 200 år, s. 10-15

Romsdal sogelag. Årsskrift 1926, s. 29-37

Nøisomhed.JPG IMG_4157.JPG