Kommunevegen i Markå

Type: Byggverk
Kommune: Nesset
Stad: Skjærsetra/Marka

Innskrift forside:

[Inga innskrift]

Omtale:

Kåre Magne Holsbøvåg skriv:
Støtta står ved det som no er kommuneveg i "Markå". Ho står litt frå vegen. Årsaka er vel at det er oppkasta ein myrkant frå den blaute veggrunnen den gong dei braut gjennom vegen. Når støtta står såpass langt frå vegen, kan ein bli litt usikker. Kan støtta fortelje om noko anna?
R.Fot.68145_eks.jpg R.Fot.68148_eks.jpg R.Fot.68147_eks.jpg R.Fot.68150_eks.jpg