Minne over sjøfolk frå Bud som let livet under krigen 1940-45

Til minne om: 2. verdskrig
Type: Bauta
Kommune: Fræna
Stad: Bud kyrkje
År: 1947

Innskrift forside:

Minne over sjøfolk frå Bud som let livet under krigen 1940-45
Hans Frisnes
f. 19-12.1908  d. 9-4.1940
Ole Tornes
f. 12-3.1922  d. 9-4.1940
M/K "Sørlandet" krigsforlis

Kåre Tornes
f. 5-10.1919  d. 9-4.1941
M/T "Buesten" krigsforlis

Ansgar Ophuus
f. 23-8.1897  d. 26-9.1940
S/S "Diana" krigsforlis

Erling Hagerup
f. 5-12.1918  d. 30-5.1942
M/S "Baghdad" krigsforlis

Karl Bergseth
f. 19-2.1902  d. 22-12.1939
S/S "Føyna" krigsforlis

Nu har de gitt oss alt
de sank i sjø
Men hvis eit folk vil
leve, må noen dø.

Teodor Utheim
f. 23-7.1902  d. 16-2.1942
Mineulykke på Hustadvika

Karstein Sæternes
f. 24-11.1923  d. 22-2.1945
M/K "Herold" forlis på Hustadvika

Og titt er ingen med
som bringe kan beskjed.

Omtale:

Reist av ungdomslaget Vidar i Bud, Bergset ungdomslag og Gule ungdomslag
Steinen vart avduka 31. august 1947 og overrekt Bud sokneråd.
Steinen er levert av Hans Vågsbø steinhuggeri, Eide

Les meir:

Gammalt frå Fræna 2007, s. 253

BUD kyrkje1-1.JPG