Velkommen

Styret i 2018. Foto: Johnny Bratseth Styret i 2018. Foto: Johnny Bratseth
Pakking av Årsskrift 2015. Foto: Rigmor Sjaastad Hagen. Pakking av Årsskrift 2015. Foto: Rigmor Sjaastad Hagen.
Lokalhistoriekveld i Nesset Lokalhistoriekveld i Nesset
Foto: Svein Bjørnerem/Romsdals Budstikke Foto: Svein Bjørnerem/Romsdals Budstikke
På tur til Tjellefonna På tur til Tjellefonna
Boksal Boksal
Nils og Helene Parelius Nils og Helene Parelius

Romsdal Sogelag er eit historielag for det som før heitte Romsdal fogderi. I dag tilsvarar dette kommunane Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Sandøy og Vestnes. Laget var stifta 25. august 1921.

LES MEIR OM HISTORIA ....

 

ROMSDAL SOGELAG 100 ÅR


Siste nytt

15. mars 2021

Årsmøte 2021

Årsmøtet 2021 blei halde tirsdag 9. mars på Krona, Romsdalsmuseet. På grunn av koronasituasjonen måtte vi i år ha påmelding og det blei eit reint årsmøte utan kulturelle innslag. Av dei viktigaste sakene var at kontingenten for 2022 blei vedteken uendra og valet fekk dette samrøysta utfallet:

Leiar: Bjørn Austigard (attval for 1 år)

Styremedlemmer: Mads Langnes (attval for 2 år) og Dag Skarstein (attval for 2 år). Solveig Flemmen og Randi Ingunn Selnes var ikkje på val.

Varamedlemmer: Kenneth Staurset Fåne (attval for 1 år), Turid Leirvoll Øverås (attval for 1 år) og Morten Øveraas (ny, for 1 år).

Redaktørar: Bjørn Austigard (attval for 1 år), Dag Skarstein (attval for 1 år), Randi Ingunn Selnes (attval for 1 år) og Per Arnt Harnes (ny, for 1 år).

Revisor: Konrad Moe (attval for 1 år) og Øyvind Aasgård (ny, for 1 år).

Valkomité: Jarle Sanden (leiar), Anne Marie Nauste Myhre og Stig Ove Voll (alle attvalde for 1 år).

17. jan. 2014

Eldre årgangar søkbare på nettet

Du kan no søkje i eldre årgangar av Årsskrift på nettet. Gå inn på Årskrift frå forsida. Søket er basert på ei løysing frå Google og er ikkje heilt som vi ønkjer det enno, men det går godt an å bruke det allereide no. Lukke til!

> Tidlegare meldingar