Til minne om de mer enn 1000 menn....

Til minne om: 2. verdskrig
Type: Tavle
Kommune: Molde
Stad: Molde domkirke, Inngangspartiet
Reist av: Marinens Krigsveteranforening
År: 7. juni 1999

Innskrift forside:

FOR KONGE, FÆDRELAND OG FLAGETS HÆDER
 
__________
 
tIL MINNE OM DE
MER ENN 1000 MENN FRA
MARINEN OG MARINENS FLYVÅPEN
SOM FALT FOR SITT LAND
PÅ HAVET UNDER
2.VERDENSKRIG 1939 - 1945
 
________ 
 
I ÆRBØDIGHET
Marinens Krigsveteranforening

Omtale:

Avduket av kontreadmiral Dagfinn Kjeholt 7. juni 1999, samme dag som Slepner-monumentet på Storkaia. Dagfinn Kjeholt var nestkommanderende på Sleipner i 1940.
Kirka.jpg