Til minne om de mer enn 1000 menn....

Til minne om: 2. verdskrig
Type: Tavle
Kommune: Molde
Stad: Molde domkirke, Inngangspartiet
Reist av: Marinens Krigsveteranforening
År: 7. juni 1999

Innskrift forside:

FOR KONGE, FÆDRELAND OG FLAGETS HÆDER
 
__________
 
tIL MINNE OM DE
MER ENN 1000 MENN FRA
MARINEN OG MARINENS FLYVÅPEN
SOM FALT FOR SITT LAND
PÅ HAVET UNDER
2.VERDENSKRIG 1939 - 1945
 
________ 
 
I ÆRBØDIGHET
Marinens Krigsveteranforening

Omtale:

Avduket av kontreadmiral Dagfinn Kjeholt 7. juni 1999, samme dag som Slepner-monumentet på Storkaia. Dagfinn Kjeholt var nestkommanderende på Sleipner i 1940.

Les meir:

Jageren "Sleipner" i Romsdalsfjord sjøforsvarsavsnitt april 1940 / redaktør: Svein Carl Sivertsen. - Utgiver: Sjømilitære Samfund ved Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. -1999. - 255 s. - ISBN 82-994738-3-7
 
Skjebnedøgn i Molde, april 1940 / Oddvar Naas. - Utgiver: Sjømilitære Samfund ved Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. - 2004. -  46 s. - Norsk og engelsk tekst. -ISBN 82-92217-13-4

Kirka.jpg