Kabbin

Til minne om: Ulykker
Type: Minnestein
Kommune: Rauma
Stad: Kabbesetra
Reist av: Rauma historielag
År: 2016

Innskrift forside:

MINNESMERKE
OVER DE SOM OMKOM I SNØSKRED PÅ KABBESETRA
23. FEBRUAR 1816
DE NI NAVNGITTE BLE GRAVLAGT PÅ KORS KIRKEGÅRD
23. MARS 1816. DEN TIENDE FIKK SIN GRAV PÅ LESJA
HUS OG NESTEN ALLE HUSDYR GIKK TAPT I SKREDET
REIST 2016
 
 

Innskrift bakside:

 
DE OMKOMNE VAR:
 
OLE AMUNDSEN FLADMARK (KABBIN) 38 ÅR
KARI IVERSDATTER 35 ÅR
KAROLINE OLSDATTER 1 ÅR 45 UKER
PEDER OLSEN, FØDT JØRSTAD 31 ÅR
KARI LARSDATTER 27 ÅR
LARS PEDERSEN 2 ÅR
OLE PEDERSEN 4 ÅR.
ELI LARSDATTER BRANDLIEN 57 ÅR
MAGNHILD ELLINGSDATTER SKIRI 25 ÅR
EI KONE FRA LESJA
DENNE MINNESSTEINEN BLE REIST PÅ DE GAMLE HUSTUFTENE
AV RAUMA HISTORIELAG, ROMSDAL SOGELAG,  RAUMA KOMMUNE, NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN, GRUNNEIERLAGA  KABBEN/HÅNÅDALEN, TUNGA, FREMMERBRØSTE, ØVERDALEN OG MEDALEN, ØVERDALEN BYGDEKVINNELAG, ÅLESUND – SUNNMØRE TURISTFORENING
ULIKE FINANSINSTITUSJONER  OG PRIVATE

Omtale:

Det var Romsdal sogelag ved Bjørn Austigard som tok initiativ til denne minnesteinen. Ein komité stod for arbeidet: Per Bersås, Pål Stavheim, Ågot Alnes Orvik og Bjørn Austigard. Steinen vart avduka av fungerande fylkesmann Rigmor Brøste den 7. august 2016 (sjå bilde 2 der komiteen i nemnde rekkefølgje er flankert av fungerande fylkesmann Rigmor Brøste og leiar i Rauma Historielag, Arne S. Lillehagen)
 
Steinen kjem frå Gjermundnes. Steinen er forma og innskrifta hogd av Eide Stein AS, Eide. 

 

Les meir:

Boka om Kabbin. Rauma historielag, 2016

Romsdal sogelag. Årsskrift 1925, s. 26-29

Kabbin2.JPG Kabbin4.JPG