Torger Leonard Farkvam

Til minne om: 2. verdskrig
Kommune: Rauma
Stad: Farkvam
Reist av: Sambygdingar
År: 17. mai 1948

Innskrift forside:

TORGER LEONARD
FARKVAM
FØDD 20.JAN 1909
MISTE LIVET I KAMPEN
FOR FRIDOM OG FEDRE-
LAND VED KRIGSFORLIS
I MARS 1942
REIST AV SAMBYGDINGAR
17. MAI 1948.
Torg Farkvam.jpg Torg Farkvam2.jpg