Devold Broe

Type: Byggverk
Kommune: Rauma
Stad: Devoll
År: 1831

Innskrift forside:

DEVOLD
BROE
1831

Omtale:

Roe I. Setnes skriver:
I 1965 ble veien mot Devoll/Devold forbedret. Det ble brukt bulldozer for å tilføre masse for heving av veibanen over brua nærmest den øvste garden som Ludvig Kydland eide den gang. Gutten på nabogarden, Per Devold, som den gang var skoleungdom ble tilfeldigvis oppmerksom på en stein med innskrift DEVOLD BROE 1831 som var i ferd med å bli planert ned i skråninga mot grova. Han fikk berget en del av steinen, ca 30x30 cm.
Devold broe 1831.JPG Devold broe 1831 (3).JPG