Hilmar Meincke Krohg

Til minne om: Person
Type: Minnestein
Kommune: Molde
Stad: Nøisomhed
Reist av: Broder Lysholm Krohg

Innskrift forside:

HILMAR MEINCKE
KROHG
Født den 1st Janr. 1776
Død den 13de Aug. 1851

Innskrift bakside:

Opsat af B. L. Krohg

Omtale:

H. M. Krohgs gravstein sto ved gravstaden ved Molde kyrkje som blei bomba i 1940.  Grava blei nedlagd og gravsteinen flytta til kapellet på Nedre kyrkjegard i Molde.

Les meir:

Bjørn Austigard: Nøisomhed gjennom 200 år, s. 10-15

Romsdal sogelag. Årsskrift 1928, s. 29-37

IMG_4152.JPG IMG_4154.JPG IMG_4155.JPG