Hilmar Meincke Krohg

Til minne om: Person
Type: Minnestein
Kommune: Molde
Stad: Nøisomhed
Reist av: Broder Lysholm Krohg

Innskrift forside:

HILMAR MEINCKE
KROHG
Født den 1st Janr. 1776
Død den 13de Aug. 1851

Innskrift bakside:

Opsat af B. L. Krohg

Les meir:

Bjørn Austigard: Nøisomhed gjennom 200 år, s. 10-15

IMG_4152.JPG IMG_4154.JPG IMG_4155.JPG