Molde havnefyr

Type: Byggverk
Kommune: Molde
Stad: Reknesmoloen
Reist av: Molde havnevesen
År: 1998

Innskrift forside:

MOLDE HAVNEFYR
Etablert på Reknes kai i 1904 - privat oljelykt
1906   Overtatt av Fyrvesenet
1927  Forsterket
1957  Flyttet og ombygget til elektrisk drift med oljereserve
1981  Ombygget til elektrisk drift med batterireserve
1997  Nedlagt og erstattet med ny lykt
1998  Omgjort til oljelykt med tilnærmet opprinnelig utseende
 
Gave fra Kystverket til Molde kommune - 6. mai 1998

Les meir:

Ottar Grøtte / Molde havn 1605 - 2005. - Molde, 2005, s. 65-66
Havnefyret2.jpg Havnefyret1.jpg