Dokkelvbrua

Type: Byggverk
Kommune: Nesset
Stad: Eresfjorden
År: 1899

Innskrift forside:

DOKELV
BRO
1899
1977

Omtale:

Dokkelva renn frå Kanndalen i Eresfjorden og ut i sjøen ved Syltebøen. Utløpet er aust for Eira. Brua kom i samband med at vegen mellom Eresfjroden og Boggestranda var ferdig kring1900.
Dokkelvbrua 1899 (1).JPG Dokkelvbrua 1899 (2).JPG