Rolf Strand

DET GAMLE MOLDE - et kildeskrift sammensatt av fem ulike deler

Amtmann Erich Musts dagbok for 1726 er avskrevet av førstearkivar Eilert Bjørkvik og blir med dette offentliggjort for første gang. Boka gir oss små glimt fra amtmannens møte- og reisevirksomhet samt selskapslivet på Moldegård.

Ole Christian Bull: «Adskilligt om Kjøpsteden Molde» ble skrevet i 1799, men trykt først i 1811. Dette er den eldste beskrivelsen av Molde og blir med dette trykt i sin helhet for andre gang.

Folketellingen for Molde by fra 1801 er tatt med som et supplement til Bulls beskrivelse to år før.

Jens Kraft: «Det Nordenfjeldske Norge topographisk- statistisk beskrevet» er ei stor bok der alt om Molde og Romsdal fogderi er tatt med. Manuskriptet var ferdig ca. 1830 og trykt 1832. Her er beskrivelsen av alle Romsdals seks prestegjeld også tatt med.

Th. J. Owren: «Bidrag til Moldes historie» ble første gang offentliggjort av overlærer J. A. Schneider i 1903. Owrens opptegnelser omhandler 1830-40-åra med supplement fra 1840-60. Her er flere skildringer av «livet i byen».

Romsdal sogelag presenterer med dette fem «bøker» i ei bok. Alt er trykt i gammel språkdrakt og med opphavlig ortografi. For å gjøre stoffet mere tilgjengelig for dagens lesere, har Rolf Strand laget en egen kommentarspalte der ord og uttrykk, folk og forhold blir forklart. Han har også laget et omfattende register som gjør det enkelt å finne fram i boka. For den som er interessert i eldre lokalhistorie, er boka et funn!

Rolf Strand er født i Bærum i 1942, men vokste opp i Molde. Lærer og rektor flere steder 1964-96. Lektor ved Molde videregående skole fra 1996. Han har allsidig musikkutdannelse og har spilt, undervist og dirigert en mannsalder. Hovedfag i historie 1995 med oppgava «Aukra og Molde i 1865». Har skrevet flere bøker med lokalhistorisk og slektshistorisk innhold og levert mange artikler til Romsdal sogelag og Romsdalsmuseets årbøker. «Register til Årsskrift for Romsdal sogelag 1921-1995» (352 sider) kom i 1996 og er alt blitt et standardverk. Styremedlem og medredaktør i Romsdal sogelag fra 1995.

 DET GAMLE MOLDE.jpg

ISBN: 82-90169-69-0
Pris: kr 100,- (medlemspris kr. 50,-)

Bestill boka

NB! Porto kjem i tillegg til prisen.