Per Arnt Harnes

Gulltransporten – dramaet dag for dag

3. opplag 2017

Tidlig om morgenen den 9. april ble ca 49 tonn gull lastet opp på 26 rekvirerte lastebiler som i all hast kjørte ut av hovedstaden. Sammen med sjåføren fulgte to bankfunksjonærer hver lastebil. De var bevæpnet med revolvere. I kaoset rundt besettelsen av Oslo kom alle bilene og vaktmannskapet seg velberget til Norges Banks avdeling på Lillehammer i løpet av den 9. april.

Ti dager senere, den 19. april, måtte gullbeholdningen forflyttes videre fra Lillehammer med tog til Åndalsnes. Finansminister Torp utnevnte Fredrik Haslund til å lede gulltransporten, og 30 soldater fra Jørstadmoen var utkommandert til å bevokte gullet – dikteren Nordahl Grieg skilte seg ut blant de menige soldatene. Etter flere bombeangrep ved stasjonsområdet på Åndalsnes den 20. april ble godsvognene transportert til Romsdalshorn stasjon ut på kvelden. Natt til 24. april fraktet krysseren HMS «Galathea» ca 8 tonn av gullbeholdningen fra Åndalsnes til England. Den 25. april startet lastebiltransporten av de resterende 41 tonnene av gullbeholdningen fra Romsdalshorn stasjon til Molde. Lastebilkolonnen ble utsatt for flyangrep, men om morgenen den 26. april kunne gullet lagres i kjelleren ved Confectionsfabriken Superb. Under dramatiske omstendigheter ble ca 23 tonn av gullbeholdningen lastet om bord i krysseren HMS «Glasgow» i Molde om kvelden den 29. april. Natt til 30. april fraktet D/S «Driva» ca 10 tonn av gullet fra Molde til Gjemnes. «Driva» ble angrepet av et tysk sjøfly og måtte settes på land ved Visnes. De siste 8 tonnene av gullbeholdningen ble kjørt til Gjemnes på lastebiler den 30. april. Fem fiskeskøyter tok om bord totalt 18 tonn gull ved Gjemnes og fortsatte via Kvalvåg og Tustna til Titran på Sør-Frøya der to større fiskeskøyter overtok transporten videre til Tromsø. Krysseren HMS «Enterprise» fraktet den siste delen av gullbeholdningen over til England. Bare 296 gullmynter forsvant under den strabasiøse flukten med den tunge bagasjen.

Per Arnt Harnes
Per Arnt Harnes (født 1956) er oppvokst i Molde. Harnes er utdannet cand. philol med hovedfag i historie fra universitetet i Trondheim. Siden 1981 har han arbeidet som lektor i skoleverket, de fire siste årene som rektor. Harnes er for tiden rektor ved Vågsetra barne- og ungdomsskole. I løpet av de siste ti årene har han også skrevet flere lokalhistoriske artikler og bøker. Senest bedriftshistorien for A. Lønseth AS som kunne feire 100-årsjubileum i 2005.

INNHALD

   
     
Forord 5
Hilsen fra Molde kommune 7
Visesentralbanksjef Jarle Bergo har ordet 8
Evakueringsplaner i tilfelle krig 9
Med lastebiler til Lillehammer 13
Tyskerne nærmer seg Lillehammer 20
Togtransport over Otta og Dombås til Åndalsnes 23
Bombene faller over Åndalsnes 33
Til Molde langs veier i vårløsning 45
Da Molde var landets hovedstad 53
Fra Molde i et inferno av flammer 66
Angrepet på DS «Driva» 75
Med fiskeskøyter langs kysten til Tromsø 82
Tyskernes jakt etter gullbeholdningen 96
Samling i London 105
Gullbeholdningen over Atlanterhavet 108
Betydningen av gulltransporten 110
Gullmyntene tilbake til Norge 114
Notehenvisninger 116
Litteratur- og kildeliste 119
Korte fakta om gullbeholdningen 121
Registrerte datoer dag for dag april–mai 1940 122
Register 122
gulltransporten.jpg

ISBN: 978-82-93345-07-7
Pris kr. 275,- (medlemspris kr. 225,-)