OLAV REKDAL

Eventyr og segner. Folkeminne frå Romsdal

kom første gong ut i 1933. Utgjevar var Norsk folkeminnelag, og boka kom som skrift nr 30 i folkeminnelagets serie. For regionen Romsdal var dette første boka i sitt slag, og ho fekk ei god mottaking. Boka var utselt i mange år, og den utgåva som Romsdal sogelag no har til sals, er eit fotografisk opptrykk av originalen. 2. opplag kom i 1998.

kom første gong ut i 1933. Utgjevar var Norsk folkeminnelag, og boka kom som skrift nr 30 i folkeminnelagets serie. For regionen Romsdal var dette første boka i sitt slag, og ho fekk ei god mottaking. Boka var utselt i mange år, og den utgåva som Romsdal sogelag no har til sals, er eit fotografisk opptrykk av originalen. 2. opplag kom i 1998.

Olav Rekdal (1899-1981) var fødd på Rekdal. Han studerte realfag ved Universitetet i Oslo og tok sidan over farsgarden. Med universitetsstipend samla han folkeminne rundt om i Romsdal i åra 1921-26 og 1932-33. Olav Rekdal har skrive to bind med gards- og slektshistorie for Vestnes kommune.

Eventyr og segner. Folkeminne frå Romsdal.jpg

ISBN: 82-90169-58-2
Pris kr 175,-