Kåre Magne Holsbøvåg

Tuss og troll i stadnamn

Nemningar for ymse vette i stadnamn
frå Trøndelag, Nordmøre og Romsdal

Når ein no har lese det som står i denne boka, kan ein vel slå fast: Mang ein gjetar i farne tider må ha kjent redsle for kva som kunne finnast av uvette der dei fór i fjell og finne. (Illustrasjon: Jens R. Nilssen)

Boka koplar namn i naturen saman med folkeminne på ein god og forståeleg måte. I første del av boka blir vetta (dei overnaturlege skapnadene) analyserte og definerte. I den andre delen finn ein omtalen av stadnamna som inneheld ei vettenemning. I siste delen blir ein del aktuelle problemstillingar drøfta.

INNHALD

Føreord 1978 9
Føreord 2006 10
Målføreområdet 12
Vettenemningar 16
LANDVETTE (16–42)
Troll, Jutul/Jøtull, Bergkall, Gyger, Tuss, Underjordsfolk, Gardvette, Haugbu, Haugbokk, Blåmann, Haugkall, Tuftekall/tufte, Tuss(e)/tuss(e)kall, Småkall, Blåkjerring og blåkall, Finnerter, Godveiter/godvetre, Hulder/huldre, Skogsnert(e), Skogkjerring, Jordbukjerring, Jordfolk, Underjordiskan, Diskan, Draug, Drake, Dverg, Julbukk, Julgeit, Busekall, Kuse
VASSVETTE (42–45)
Havfrue, Marmele, Nøkk, Sjøorm
YMSE VETTE (46–48)
Kvitorm, Skrømt, Spøkjelse, Alv, Mare, Trollkatt

Namnegjeving 49
Geografisk utbreiing 54

Troll
Nord-Trøndelag 54, Sør-Trøndelag 59, Nordmøre 68, Sør-Trøndelag/Nordmøre 73, Romsdal 75
Trollar
Romsdal 92
Trollkjerring
Nord-Trøndelag 93, Sør-Trøndelag 93, Romsdal 93
Jutul
Nord-Trøndelag 93, Sør-Trøndelag 97, Nordmøre 106, Romsdal 114
Bergkall
Sør-Trøndelag 120, Romsdal 120
Tuss
Nord-Trøndelag 120, Sør-Trøndelag 121, Nordmøre 125, Romsdal 128
Blåkjerring
Nordmøre 129
Godveiter
Nord-Trøndelag 130
Hulder
Nord-Trøndelag 130, Sør-Trøndelag 130, Nordmøre 131, Romsdal 131
Skogkjerring
Nord-Trøndelag 134
Finnerter
Nord-Trøndelag 134

Nordmøre 134, Nord-Trøndelag 135, Sør-Trøndelag 135
Blåmann
Sør-Trøndelag 135
Haugbu/haugbokk
Nordmøre 136, Romsdal 136
Småkall
Nord-Trøndelag 140, Sør-Trøndelag 140
Tuft
Sør-Trøndelag 140
Tuftkall
Nordmøre 141
Draug
Nord-Trøndelag 141, Sør-Trøndelag 142, Nordmøre 142
Drake
Nord-Trøndelag 142, Sør-Trøndelag 143
Dverg
Nord-Trøndelag 143, Sør-Trøndelag 143, Nordmøre 144, Romsdal 145
Julbukk
Sør-Trøndelag 147
Julgeit
Sør-Trøndelag 147, Nordmøre 147, Romsdal 147
Buse
Sør-Trøndelag 147, Nordmøre 148, Romsdal 148
Kuse
Nord-Trøndelag 148
Skrømt
Nord-Trøndelag 148, Sør-Trøndelag 148
Havfrue
Nord-Trøndelag 149
Marmele
Møre og Romsdal 149
Sjøorm
Sør-Trøndelag 149, Nordmøre 149
Nøkk
Nord-Trøndelag 150, Sør-Trøndelag 150, Nordmøre 152, Romsdal 152, Nord-Trøndelag 152
Kvitorm
Sør-Trøndelag 153
Utburd
Sør-Trøndelag 153
Ropar
Nord-Trøndelag 154
Alv (generelt) 154
Daudmann
Nord-Trøndelag 155, Nordmøre 155, Romsdal 155
Mare
Nord-Trøndelag 156
Trollkatt
Nordmøre 156

Sisteledd 157
Avslutting 172
Litteratur 173
Informantar/avstyttingar 178
Bibliografi 179
Kart 180
Register ved Bjørn Austigard 182

tuss-og-troll.jpg

ISBN: 978-82-90169-84-3
Pris kr 100,- (medlemspris kr 50,-)