Alf A. Sæter

Hybel- og skoleliv i Molde i 1950-åra

Alle forfatterskap har en begynnelse. For Alf A. Sæters del startet det under et skråtak på hybel i Molde og i torvmyrene på Gossen. I denne dagboka får vi innblikk i den unge forfatterspires drømmer og håp, hans selvbevissthet og usikkerhet.

Vi får ta del i hans første litterære forsøk, hans lesing og omtalen av hans dikterforbilder,med lektor Per Amdam som inspirator og veileder.  Samtidig er dette en skildring av hybel- og skolelivet på 1950-tallet og det som fantes av kulturliv i Molde på den tid, hvor kinoen spilte en stor rolle for hybel­beboeren tross hans konstante pengemangel. Alt ført i pennen av en utrolig moden ungdom som ikke legger skjul på sine lengsler og håp om framgang både i littera­turens verden og hos det annet kjønn… Vi får bli med hjem til Gossen i feriene og ut i myrland­skapet som betyr så mye for ham. Her er naturskildringer som tydelig peker framover i forfatterskapet.

Denne boka er Romsdal sogelags hyllest til Alf A. Sæter på hans 80-årsdag. Vi håper og tror at boka vil skape interesse hos nye lesere og gi en dypere innsikt hos dem som allerede er glade i Alf A. Sæters forfatterskap.

Alf A. Sæter har siden debuten i 1974 gitt ut romaner, noveller og dikt, til sammen 12 bøker på det Det Norske Samlaget. Han har vært en flittig bidragsyter til Romsdal sogelags Årsskrift.  I 2005 utga  Sogelaget boka Kystlandskap, Alf A. Sæters bidrag i ’Jul i Romsdal’ gjennom 50 år.

skole-og-hybelliv-i-molde.jpg

ISBN: 978-82-93345-04-6
80,- (Medlemspris kr 50,-)

Bestill boka

NB! Porto kjem i tillegg til prisen.