Rasmus Sunde

Amerikabrev 1880-1950 - Livssoga til to brør fra Romsdal

Utvandring til USA på 1800-talet og byrjinga av 1900-talet er eit viktig kapittel i historia vår. Denne boka byggjer på ei forvitneleg samling på om lag 200 brev.

Breva mellom Knut og Lars er førstehands kjelder til korleis både utvandrarane og dei som var igjen heime opplevde livssituasjonen sin, både når det gjeld familie, økonomi og arbeid. Det er rørande forteljing som mange kjenner seg att i.

Boka er rikt illustrert med bilete frå Romsdal og USA.

Forfattaren Rasmus Sunde (f. 1944) er førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Han har doktorgrad i migrasjonshistorie og har skrive fleire bøker om utvandring til Amerika.

amerikabrev.jpg

ISBN: 978-82-8240-008-4
Pris kr 368,- + porto