Bjørn Austigard

Røter. Kulturhistoriske glimt i Romsdals Budstikke og Driva 2011-2015

Utgangspunktet for boka er 117 avisartiklar inndelt i 12 kapittel. Artiklane har stor spennvidde både tematisk og geografisk, og mesteparten av stoffet har ikkje vore trykt andre stader.

Museumsmannen og lokalhistorikaren Bjørn Austigard, f. 1945, har samla lokale kulturtradisjonar i meir enn ein mannsalder, og han er kjent for sine humørfylte kåseri. Denne boka viser hans breie interessefelt, og i Romsdalsmuseets ­rikhaldige fotoarkiv har han funne dei fleste av dei rundt 800 illustrasjonane.

Boka har stoff frå alle romsdalskommunane og fire kommunar på indre Nordmøre. Eit omfattande register gjer det lett å finne fram.

røter.jpg

ISBN: 978-82-93345-03-9
400,- (Medlemspris kr 350,-)